Uraad: BEST-geld voor onderwijs of onderzoek?

Vanochtend vond de laatste universiteitsraad plaats van dit academisch jaar. Daarom kwamen veel ouders van studenten kijken hoe het er maandelijks aan toegaat in de vergadering. Er was ook taart, want vandaag is rector magnificus Emile Aarts jarig. Een van de besproken onderwerpen: de verdeling onderwijs en onderzoek.

Normaal gezien is CvB-voorzitter Koen Becking ook aanwezig bij de universiteitsraad, maar die kon er vanwege privéomstandigheden niet bij zijn. “De rector zal vandaag in zijn eentje de vergadering moeten overleven, dat nog wel op zijn verjaardag”, grapt Rien Wijnhoven, voorzitter van de universiteitsraad.

‘Onderwijs kan beter’

Vorige week donderdag werd de verhouding tussen onderwijs en onderwijsgerelateerd onderzoek al besproken in de commissie dagelijks bestuur. De studentenfracties SAM en Front pleitten voor de verhouding 80/20. Oftewel ‘meer handen aan het bord’, want dat was ook het doel van bezuinigingsplan BEST. Gijs Kremers van Fractie SAM: “Tijdens het DB werd de suggestie gewekt dat wij het belang van de koppeling tussen onderwijs en onderzoek onderschatten. Dat is niet het geval. Ook wij zien de waarde in van docenten die ervaren zijn met onderzoek. Maar tegelijkertijd moeten we concluderen dat het onderwijs beter kan: promovendi die zonder scholing voor de collegezaal staan en professoren die het onderwijs als een last zien. Onderwijs en onderzoek zijn op papier verbonden, maar moeten zich in de praktijk ook laten binden.”

“Anders is de link met het onderwijs te beperkt en wordt het in plaats van meer handen aan het bord helaas meer handen aan het toetsenbord”

Machiel Hermans van Fractie Front voegt toe: “Het College stelt voor om minimaal 65 procent van de opbrengsten van BEST te investeren in het onderwijs. Dat is niet genoeg om het docententekort op te lossen. Colleges met 500 studenten zijn aan de orde van de dag. Je kunt de masterthesis niet eens meer in het openbaar verdedigen, omdat het te tijdrovend is. En de begeleiding van scripties laat te wensen over. Dit zijn problemen die lijken te ontstaan door een docententekort. Een probleem dat groter lijkt te worden als we de snelst groeiende universiteit blijven.”

‘Een fractie’

Rector Emile Aarts wil graag aan de 35 procent onderzoek vasthouden. Hij benadrukt het belang van ‘academisch diepgaande kennisontwikkeling’. “Je kunt wel zeggen: het volume in docenten is niet groot genoeg, maar ik wil benadrukken dat we het hebben over herinvesteringen van de middelen die uit de BEST-operatie zijn vrijgekomen. Dat is niet alles, dat is een fractie. Zodra wij in het komend jaar onze strategische plannen gaan maken, dan kan ik me niet voorstellen dat er geen buitengewoon groot compartiment wordt gereserveerd voor onderwijsvernieuwing. Waar ook ruimte is voor kleinschaligheid.” De discussie krijgt volgend collegejaar een vervolg in de commissie O&O.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.