Einde van de centrale loting

Na ruim 40 jaar centrale lotingen voor numerus fixus studies komt er een einde aan het huidige lootsysteem. Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de selectie van studenten in handen gelegd van de onderwijsinstellingen zelf, meldt DUO.

Deze nieuwe regeling komt voort uit de ‘Wet kwaliteit in verscheidenheid’, waarin de centrale loting wordt afgeschaft. De nieuwe selectiemethode moet uiteindelijk tot betere studieresultaten leiden. Omdat opleidingen nu zelf verantwoordelijk zijn voor de loting, wordt de match tussen de student en de opleiding als het goed is beter. Zo kunnen opleidingen nu kijken naar eerdere onderwijsprestaties, persoonlijkheidskenmerken en de motivatie van de student.

Laatste centrale loting

Vandaag ontvangen de meeste studenten die zich aangemeld hebben voor een numerus fixus opleiding de uitslag of ze geplaatst zijn of niet. Ze behoren tot de laatste groep die met de centrale loting te maken heeft. Dit jaar hebben 54.213 studenten zich aangemeld voor een lotingstudie. Uit deze cijfers blijkt dat minder jongeren zich inschrijven voor een lotingstudie. Het aantal aanmeldingen is namelijk gedaald met een aantal van 13.741. Het aantal lotingstudies is ook gedaald. Deze daling geldt voor zowel de universiteiten als het hbo.

Dat vandaag de meeste kandidaten hun uitslag krijgen, betekent nog niet dat de lotingsronde al voorbij is. De periode duurt tot 15 september 2016. De reden hiervoor is dat DUO wekelijks kijkt of er plaatsen zijn vrijgekomen op lootstudies omdat de kandidaten die wel geplaatst zijn zich misschien hebben teruggetrokken. Dan kunnen er namelijk toch nog andere nieuwe studenten geplaatst worden.

Geschiedenis numerus fixus

Het lootsysteem begon op enkel de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde in 1975. Pas in 1994 deed het lotingssysteem op het hbo zijn intrede. In 1999 kregen eindexamenleerlingen met een gemiddelde van een acht of hoger rechtstreeks toegang tot sommige lotingstudies, en mochten opleidingen de helft van hun studenten decentraal selecteren. In 2011 mochten opleidingen al hun studenten decentraal selecteren. Volgend jaar vervalt de centrale loting volledig en wordt het hele selectieproces bij de opleidingen zelf gedaan.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.