Waterkwaliteit moet snel beter in Brabant

Het water in Brabant moet volgens Europese afspraken schoner. En snel een beetje, anders volgen er mogelijke forse boetes. Maar waterschappen en de provincie hebben te weinig middelen om het water schoon te krijgen, blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Utrecht. Aldus het Brabants Dagblad.

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) staan de eisen waaraan de kwaliteit van het water moet voldoen. De richtlijn heeft in Brabant betrekking op zo’n honderd rivieren, kanalen, beken, stromen en plassen.

Vervuiling

Het water is vervuild. De vier Brabantse waterschappen investeren de komende jaren al tientallen miljoenen om het water schoner te maken. De grote problemen in het Brabantse water komen van fabrieken, veeteeltbedrijven en uit de land- en tuinbouw met gewasbeschermingsmiddelen. Dit vertelt Ton Boer tegen het Bd. Boer werkt voor de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). Deze bond werkt nu samen met de provincie om het Rijk te overtuigen om sneller het water schoner te maken.

Naast de fabrieken en bedrijven die het water vervuilen, speelt ook het crimineel drugsafval een rol in de vervuiling. De uitwerpselen van Brabanders kunnen ook een probleem zijn, voornamelijk als deze vol zitten met medicijnresiduen.

Meer geld nodig

De vier waterschappen en de provincie hebben te weinig middelen om zelf het Brabantse water schoner te krijgen. Daarom moet het rijk ingrijpen. Er moeten strengere eisen worden opgelegd aan bedrijven die een impact hebben op de schoonheid van het water. Noord-Brabant en de waterschappen gaan het onderzoeksrapport van de universiteiten gebruiken om de discussie met het rijk aan te gaan.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.