Depressie en alcoholisme door zorgen over hoge studieschuld

Depressie en alcoholisme door zorgen over hoge studieschuld

Studenten met financiële problemen en een hoge studieschuld hebben een verhoogde kans op depressies en alcoholproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek van de University of Southampton en Solent NHS Trust.

Hoofdonderzoeker Thomas Richardson waarschuwt voor een vicieuze cirkel onder jongeren, waarbij financiële- en mentale problemen elkaar blijven versterken. Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren die hun studie willen stoppen vanwege financiële redenen, later eerder geestelijk in de knel komen.

Het onderzoek werd afgenomen onder 400 Britse studenten. Verschillende financiële factoren van hun levens werden in kaart gebracht, zoals de welvaart van de familie, recente financiële problemen en de houding ten opzichte van de financiën op vier verschillende momenten tijdens het eerste studiejaar. Volgens de onderzoekers was het zo mogelijk om de relatie tussen geldproblemen en de mentale staat in kaart te brengen.

Amerikaanse studenten ook depressief

Eerder kwam een Amerikaans onderzoek al tot dezelfde conclusie. Onderzoekers van de University of South Carolina analyseerden gegevens uit de National Longitudinal Survey of Youth 1997, een landelijke steekproef onder 9000 Amerikaanse studenten. Hieruit zou blijken dat jongeren met hoge studieschulden vaker kampen met depressies. Voornaamste oorzaak is de stress die een hoge studieschuld oplevert.

Toename mentale problemen

De toename van mentale problemen onder studenten is een groot probleem in Groot-Brittannië. Maar liefst 80 procent van de universiteiten gaf in 2015 aan dat ze het aantal studenten met geestelijke aandoeningen snel zagen groeien. Van de studenten gaf 63 procent aan dat ze zich regelmatig druk maken over hun studieschuld.

Nederland

De gegevens zijn interessant voor Nederland, waar de basisbeurs is omgezet in een leenstelsel. Volgens het Centraal Planbureau zal de gemiddelde studieschuld hierdoor met 6.000 tot 9.000 euro stijgen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.