Academisch jaar geopend: Eén grote uni in zuiden

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem opende het academisch jaar.  Een lange zit dit keer. De aula was vol en de studenten hielden het niet tot het eind vol, want de cantus begon. Het grote nieuws was de Universiteit van het Zuiden oftewel University of the Southern Netherlands.

Koen Becking opende de bijeenkomst. Verschillende keren waarschuwde hij niet in slaap te vallen want er kwam groot nieuws. Dat was een samenwerking tussen alle universiteiten en hogescholen in het zuiden, The University of the Southern Netherlands.  Maar ja, er is altijd wel wat nieuws tijdens de Opening van het Academisch jaar, wat nog niet uitgekristalliseerd is. Dit bijvoorbeeld en dit.

Verschillende collega’s hebben al rondgevraagd over het idee:

Eindhoven: Boos op deze luchtballon

Rector-magnificus Frank Baaijens van de TU/e rept over een ‘luchtballon’. Bestuursvoorzitter Jan Mengelers: “Dit is bestuurlijk ongepast.Wij vinden dat je zulke uitspraken niet kunt doen zonder bestuurlijk overleg. En dat zullen we de collega’s ook zeker laten weten”, zegt Mengelers in Eindhovens Dagblad: “Dit is niet één brug te ver, dit is wel drie bruggen te ver.”

Enthousiasme bij Avans

Avans Hogeschool reageert het meest enthousiast. “Ja, we hebben erover gesproken”, zegt collegevoorzitter Paul Rüpp. “Het is een zeer interessante ontwikkeling en we gaan onderzoeken op welke vlakken we elkaar kunnen versterken en aanvullen. De hogescholen gaan meer masteropleidingen ontwikkelen: dat doen we graag samen met de universiteiten. We kunnen ook het fundamentele onderzoek van universiteiten koppelen aan de toepassing ervan, waar hogescholen in gespecialiseerd zijn. En denk ook aan doorstroomprogramma’s van hogeschool naar universiteit.” zo zeggen zij  via het Hoger Onderwijs Persbureau.

Hogeschool Zuyd

Zuyd Hogeschool kent de plannen nog niet, maar wil best met andere partijen spreken over mogelijke samenwerking “als dat toegevoegde waarde biedt aan onze studenten en dienstverlening”, laat een woordvoerder weten. De hogeschool werkt al regelmatig samen met Fontys en Avans op diverse gebieden. “Als er ideeën bestaan over hoe deze samenwerking verder verbeterd kan worden, staan we daarvoor open.” (Ook via het Hoger Onderwijs persbureau)

Maastricht weet nog van niks

“Maastricht is altijd bereid om in gesprek te gaan over samenwerking,” laat collegevoorzitter Martin Paul via zijn woordvoerder weten. Het oorspronkelijke voorstel zou van de voormalige Maastrichtse rector Gerard Mols zijn geweest, “maar toen kwam er geen vervolg op”.

Dijsselbloem

Terug naar de Opening van het Academisch jaar. Dijsselbloem hield een mooie sociale toespraak Hij pleitte ervoor om goed de kansenkloof tussen arm en rijk in de gaten te houden. Het was heel fijn om een warm geluid te horen binnen het internationale en ondernemersgeweld. Dijsselbloem haalde wel vaak Eindhoven en Tilburg door elkaar, iets wat tot onvrede in het publiek leidde. “Volgende keer nemen we de Willem II-vlag mee.”

Ondernemersprijs

De uitreiking van het Beste Student-Ondernemers-Initiatief was erg leuk. Publiek werd gevraagd in te loggen en hun mobiel het hardst voor de winnaar te schudden. Hilarisch!  De winnaar was Scribbr.nl met Richard van Laak. Een bedrijf dat studenten helpt met de taal bij het schrijven van de scriptie. Meestal is dat Engels.

De cantus begon om half acht, maar half zeven binnen, dus de studenten vertrokken. De sjieke hapjes bleven verweesd liggen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.