De Miljoenennota: geen cadeautjes voor student

Het zou een ‘feestbegroting’ zijn, met cadeautjes voor iedereen. Maar nu Prinsjesdag voorbij is en de cadeautjes zijn uitgedeeld, blijkt dat er voor de student maar weinig in het koffertje zit.

Teleurgestelde reacties

Vakbonden en onderwijsverenigingen reageren teleurgesteld op de begroting. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt de begroting “een feestje waar de student aan de deur wordt geweigerd”. Volgens ISO-voorzitter Jan Sinnige gaat de student er aankomend jaar hard op achteruit: “Boodschappen, huur en collegegeld worden duurder, terwijl inkomsten achterblijven.”

Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) worden er geen structurele maatregelen genomen om de “kwalijke gevolgen” van het leenstelsel tegen te gaan: “Studenten die het financieel zwaarder hebben, bijvoorbeeld studenten uit gezinnen met een lagere sociaal-economische status, studeren minder vaak. Bovendien hebben studenten niet meer de financiële mogelijkheden om kamers te gaan. De rijksbegroting was een kans om deze onwenselijke effecten van het leenstelsel te herstellen, maar dat is niet gebeurd.”

De Vereniging van universiteiten (VSNU) noemt het een “gemiste kans” dat er geen substantiële investeringen worden gedaan in het hoger onderwijs en onderzoek. “Juist nu het goed gaat met de economie, en het kabinet overal extraatjes uitdeelt, verdienen onderwijs en onderzoek meer aandacht.”

Speerpunten

Studenten die willen weten wat de ‘feestbegroting’ precies voor hen betekent, kunnen de kabinetsplannen online lezen. Hieronder enkele speerpunten:

– Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor beter onderwijs.

– 55 miljoen gaat naar de bevordering van gelijke kansen, bijvoorbeeld naar taalonderwijs voor asielkinderen en naar mbo-leerlingen van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen.

– Het kabinet stelt een Leven Lang Leren-krediet beschikbaar voor iedereen tot 55 jaar die wil doorstuderen, maar geen recht meer heeft op studiefinanciering.

– In 2017 wordt in het hoger onderwijs gestart met het experiment “flexstuderen”; studenten die hun studie willen combineren met andere activiteiten, kunnen voortaan hun collegegeld betalen naar rato van het onderwijs dat ze volgen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.