Bijna vier ton nodig voor beschimmelde en vochtige boeken

Bijna vier ton nodig voor beschimmelde en vochtige boeken

In de kelders van Tilburg University worden bibliotheekboeken aangevreten door schimmel en vochtvlekken. Er is 380.000 euro nodig om de boeken te reinigen. Voorlopig gaat er niets gebeuren.

De universiteit bewaart haar boeken in drie verschillende gebouwen (Cobbenhagen, Goossens en Library). De ruimtes waarin ze staan, zijn niet in goede staat. In C zijn de afgelopen twee jaar verschillende lekkages geweest. Ook in G is er een lekkage geweest en de ruimte is er slecht aan toe. L is in betere staat, wel is er bouwgruis aangetroffen van de verbouwing enkele jaren terug.

Helemaal mis gaat het nu aangetroffen schimmels de collectie bedreigen. Maart 2015 vonden medewerkers schimmel op de collectie in de kelders van C. Later dat jaar werd ook schimmel aangetroffen op de collecties in gebouwen G en L. Die beschadigde boeken zijn toen verplaatst naar C, om verdere verspreiding van de schimmel te voorkomen.

Tijd voor actie

Er moet wat gebeuren, schrijft het College van Bestuur namens LIS in een beleidsstuk aan de Universiteitsraad. Hoogste prioriteit heeft gebouw C. Wordt er geen actie ondernomen, dan moeten alle boeken daar “als verloren worden beschouwd. Bovendien kan de ruimte dan ook niet meer gebruikt worden voor de opslag van nieuwe collecties.”

‘De boeken zijn dan niet meer uitleenbaar en raadpleegbaar.’

Eerst moeten de beschadigde boeken worden schoongemaakt en hersteld. Ook wil LIS de ruimte grondig reinigen. De schone collectie boeken wordt verplaatst naar een tijdelijke externe locatie. De boeken zijn dan niet meer uitleenbaar en raadpleegbaar.

Dan wil LIS nagaan waar de boeken voortaan opgeslagen moet worden. Als er geen andere locatie is, zal het depot in C bouwkundig aangepast moeten worden. Dat gaat geld kosten. De luchtbehandeling moet anders, de ruimte moet gereinigd worden, de vloerbedekking moet hersteld worden, wanden en plafonds moeten eveneens. Ondertussen moet L preventief schoongemaakt worden en moeten er topplanken worden aangebracht.

De totale operatie gaat naar verwachting 380.000 euro kosten. Daarvan wordt excl. btw 180.000 euro begroot voor het reinigen van C, 125.000 euro voor L en 15.000 euro is voor onvoorziene kosten. Omdat er Europees aanbesteed moet worden, kan het reinigen op z’n vroegst in januari starten. “In het meest optimistische scenario.” Er loopt nog een procedure om (een deel) van de schimmelschade op de verzekeraar te verhalen, omdat de universiteit verzekerd is tegen de schuldige lekkages.

Boeken in drie depots

Gebouw G bewaart de oudere collectie jaargangen van tijdschriften en reeksen. Omvang is circa 7.000 meter. Het magazijn is “uit nood geboren” en in gebruik genomen en staat vol met juridische collecties. Die moet de universiteit wegens landelijke afspraken aanhouden omdat ze garant staat voor de papieren versies. De ruimte is stoffig en er lopen vele leidingen doorheen. Ook is het slecht beveiligd. Maar aanpassen is geen optie: “Opwaarderen van deze ruimte tot een volwaardig magazijn vereist onacceptabel hoge investeringen.”

‘De universiteit heeft zich verplicht gesteld om als goed huisvader zorg te dragen voor bewaring en onderhoud ervan’

Gebouw C bewaart de “bijzondere en kostbare” collectie van de faculteit Theologie. De te reinigen ruimte omvat 4.000 meter. Die is bij plaatsing nog geheel gereinigd op kosten van die faculteit. De universiteit heeft zich toen verplicht gesteld om “als goed huisvader zorg te dragen voor bewaring en onderhoud ervan.”

Gebouw L staat er het beste voor. Er moet wel preventief worden schoongemaakt (12.600 meter) en er moeten topplanken worden aangebracht om de boeken van bovenaf te beschermen.

De universitraad behandelt de kwestie vrijdag 7 oktober.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.