‘Renovatie Koopmans te duur en onnodig’

Tilburg University renoveert, sloopt en bouwt. Universiteitsraadfractie TiU International is kritisch op de vastgoedplannen. De geplande tweejarige renovatie van gebouw Koopmans is volgens voorman Tobias Klein onnodig en veel te duur.

Van 2017 tot en met 2018 moet het gebeuren. Iedereen gaat Koopmans uit, zodat het gebouw op de schop kan. Tobias Klein heeft er grote twijfels bij. De renovatie heeft veel voeten in de aarde en is onhandig geregeld. Faculteit TiSEM moet verhuizen, de ondersteunende diensten in het gebouw eveneens. Velen zullen in noodgebouw Prisma ondergebracht worden, anderen moeten naar Tias of het Intermezzo-gebouw nabij de Albert Heijn, zegt Klein. De Koopmansbewoners worden dus niet alleen verhuisd maar ook opgesplitst en op afstand gezet. Ondertussen moet in gebouw T ruimte gemaakt worden om iedereen kwijt te kunnen. En dan is de hele operatie ook nog eens peperduur: 500.000 euro is begroot.En dat terwijl het gebouw in prima staat is, zegt Klein. Tien jaar geleden is er nog gerenoveerd en volgens Klein zijn de mensen die er werken er “quite happy” mee. TiU International ziet de noodzaak niet, al weten ze wel wat de motivatie is. Het gaat niet een betere werkplek maar om geld besparen, zegt Klein. Het efficiënter indelen van de gebouwen moet op lange termijn vruchten afwerpen. De fractie twijfelt dat er geld bespaard gaat worden: “De plannen om ruimte te besparen zijn veel te optimistisch. Het probleem is bovendien dat het eerst veel geld kost en dat het gebouw lange tijd niet beschikbaar is.”

‘Is het niet belangrijker om ervoor te zorgen dat mensen “happy” zijn en hun werk goed kunnen doen?’

Sowieso hekelt Klein de motivatie om te renoveren. “Moet je wel geld besparen op huisvesting?” vraagt hij zich af. De universiteit geeft veel geld uit aan personeel, is het niet belangrijker om ervoor te zorgen dat mensen “happy” zijn en hun werk goed kunnen doen?

Klein ziet echter niet alleen maar grauwe wolken aan de lucht. Er is een compromis gesloten tussen TiSEM en het College van Bestuur, zegt hij. De eerdere te optimistische schattingen zijn deels bijgesteld, waardoor verwacht wordt dat er genoeg ruimte gaat zijn voor het personeel dat na de renovatie Koopmans weer betrekt. “Het roept wel de vraag op hoe nuttig de renovatie nou gaat zijn.” Die ging er immers om geld te besparen.

Vertegenwoordiging

Dan is er nog het puntje van de vertegenwoordiging. Tot nu toe gaat het in de discussies alleen over geld, zegt Klein. Terwijl de werkomgeving van veel mensen ingrijpend verandert. Daar moet het ook over gaan. Besloten is dat de afzonderlijke raden (in ieder geval die van TiSEM en de dienstraad) daarover gaan. Jammer, vindt Klein. Aangezien de renovatie van Koopmans zovelen aangaat, vindt hij dat de Universiteitsraad erover mee moet kunnen praten. Die vertegenwoordigt immers universiteitsbewoners over de hele breedte, dus ook het OBP.

UPDATE: Vandaag tijdens de Commissie Financiën gaf de fractie aan toch een positieve grondhouding te hebben t.o.v de renovatie van gebouw K. We wachten de stemming af in de Universiteitsraad.

UPDATE 30-9-2016 15.48u: Tobias Klein laat weten dat de fractie negatief blijft over de vastgoedstrategie en de renovatie van Koopmans. De positieve grondhouding richt zich op het compromis dat is bereikt (zie eerder).

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.