Mensenrechtensituatie in Nederland onder vuur

De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd. Dat concluderen 23 mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Hoogleraar Nicola Jägers, werkzaam aan Tilburg University, pleit voor meer kennis over mensenrechten binnen Nederland.

Het rapport stelt dat ouderen en mensen met een beperking worden uitgesloten, de politie stelselmatig discrimineert, kwetsbare vluchtelingen slecht behandeld worden en de privacy van Nederlanders stevig onder druk staat.

Jägers, ook werkzaam bij het College voor de Rechten van de Mens (het college)*, zegt dat het probleem ontkend wordt. “We hebben de neiging om problemen in Nederland niet van mensenrechtelijke aard te beschouwen. Als het om mensenrechten gaat, denken we meteen aan Syrië. Het college vraagt daarom aandacht voor de situatie in Nederland, want dat is hard nodig.”

Buitenland

“Er is vooral aandacht voor de problemen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Nigeria rondom Shell. Maar de aardbevingen in Groningen zijn ook een mensenrechtensituatie. Dat krijgt alleen een ander etiket opgeplakt, want mensenrechten en Nederland gaan niet samen.” Het ontkennen van de mensenrechtensituatie in eigen land is niet iets typisch Nederlands, vervolgt Jägers. “Er is zelfs een stroming in de wetenschap die hier onderzoek naar doet, genaamd ‘Denialism’. Daaruit blijkt dat heel veel landen hetzelfde doen.”

“Als het om mensenrechten gaat, denken we meteen aan Syrië”

Kennis

Jägers merkt dat Het college, waar ongeveer zestig mensen zich bezighouden met Nederlands mensenrecht, erg hard hun best moet doen om de mensenrechtensituatie in Nederland aan de oppervlakte te brengen. “Geweld tegen vrouwen of de positie van gehandicapte mensen binnen de maatschappij vallen daar bijvoorbeeld ook onder.”

“Het college heeft onderzoek gedaan naar onze kennis over mensenrechten in Nederland. We zijn ongeveer de hekkensluiter van Europa op dat gebied. Er wordt ook geen educatie over dit onderwerp gegeven. Ik zeg niet dat alles is opgelost als we dit wel gaan doen, maar het zou zeker bijdragen aan de kennis die we als maatschappij over dit onderwerp hebben.”

Stage

Jägers vreest voor allochtone jongeren op het mbo en hbo, die slachtoffer zijn van etnisch profileren. “Deze jongeren moeten verplicht stage lopen. Mohamed krijgt ‘m niet, Mark wel. Mohamed stopt vervolgens met de opleiding. Dat is geen fijne start van het ‘volwassen’ leven.”

“We schrijven andere landen mensenrechteneducatie voor, maar hebben zelf onze zaken niet op orde”

“Het is duidelijk dat mensenrecht vooral een exportproduct is. De minister van Buitenlandse Zaken schrijft andere landen mensenrechteneducatie voor, maar we hebben ‘thuis’ de zaakjes niet op orde,” meent Jägers.

De financiële crisis, verdere globalisering en angst voor moslims en radicalisering zijn zaken die verstrekkende gevolgen hebben voor bepaalde, meestal kwetsbare, mensen. Fundamentele rechten en vrijheden worden aangetast en er bestaan spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

“Nederland is geen Syrië, maar er zijn groepen in de samenleving die het heel erg zwaar hebben op dit moment. Dat kunnen en moeten we niet negeren”, besluit Jägers.

*Het college voor de Rechten van de Mens heeft de wettelijke taak om mensenrechten te belichten, bewaken en te beschermen, de naleving van mensenrechten te bevorderen en het bewustzijn van mensenrechten te vergroten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.