Mores leren!!

bk-7_bumaDienstplicht, wie is er niet groot mee geworden? Nou, niemand! En dat is precies het probleem. De jeugd van tegenwoordig heeft geen respect meer. Geen discipline! Het is een stelletje lamzakken, correctie, ik bedoel: een stelletje belabberde lamzakken dat geen reet geeft om de samenleving. En dat moet nodig eens mores worden geleerd. The old fashion way: Kom maar op met die dienstplicht, aldus Sybrand Buma van het CDA een poosje geleden in Trouw. Natuurlijk chargeer ik hierboven een klein beetje. Maar goed, of het nu gaat om het bijbrengen van tucht, orde of betrokkenheid onder Neerlands’ jongelingen: de roep om invoering van de dienstplicht is er. En niet alleen in Nederland. Op de vraag of we met zijn allen gedoemd zijn omdat de jeugd niet deugt, dat zijn zo van die meta-fysische vragen waar de Socioloog des Vaderlands lekker verre van blijft. Maar de vraag hoe de ’s lands vermeende slampampers hier tegen aankijken en waarom, daar kan-ie wel wat mee!

Het is per slot van rekening hun tijd die eraan gaat. Tijd die de jongeren van dit land anders goed kunnen gebruiken om te studeren, werken, sporten, dansen, feesten, pilsenCapture-d’écran-2016-04-11-à-10.48.47 en sjips te vreten. Aan de hand van de eerder door mij geïntroduceerde GenerationWhat-gegevens kan een prima beeld worden gegeven van de mening van 18-34 jarigen over de invoering van een verplichte militaire dienstplicht voor zowel mannen als vrouwen, en de invoering van de dienstplicht met ook een niet-militaire optie (zoals werken voor humanitaire organisaties, ziekenhuizen, werken aan milieuprojecten of maatschappelijk werk).

dienstplicht

 

Een beetje de soldaat uithangen, dat zou ongeveer een derde van de jongeren best een goed ideetje vinden, maar worden de mogelijkheden verruimd, zodat je je ook anderszins nuttig zou kunnen maken, dan heeft een krappe meerderheid daar geen problemen mee. Als we dan vervolgens verder kijken naar wie onder deze jongeren vooral deze maatregelen steunen, dan zien we dat vooral vrouwen (ten opzichte van mannen) weinig heil zien in een verplichte militaire dienst (lekker geëmancipeerd, dames!), en dat er geen verschillen tussen mannen en vrouwen zijn als het gaat om de niet-militaire dienstplicht. Verrassend genoeg zien hoger opgeleiden meer brood in een herintroductie van de militaire dienstplicht. Er zijn geen verschillen gevonden in leeftijd. En ook je religieuze achtergrond en of mensen vrienden hebben waarop ze kunnen bouwen, is nauwelijks van belang.

Tot slot de redenen waarom mensen voor de invoering van een dienstplicht kunnen zijn. Voorstanders zien vooral dat er teveel nietsnutten in Nederland zijn. Ze zien de militaire dienstplicht als een probaat middel om al die lutsers weer wat op koers te brengen. In dit perspectief wordt vooral de militaire optie gezien als een socialiserende institutie om orde, tucht en discipline bij te brengen. Ten tweede wordt de dienstplicht een warm hart toegedragen door mensen die van mening zijn dat er te veel individualisme is in Nederland. Al die louter op consumeren ingestelde ego-trippers moeten volgens dit perspectief gedwongen betrokken worden op de maatschappij. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vooral de niet-militaire optie favoriet is bij mensen die de uitwassen van de individualisering willen uitbannen.

Untitled picture

Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat er te veel individualisme is in de samenleving. En ook niet dat er te veel nietsnutten zijn. Maar dit alles zegt wél iets over de achterliggende redenen waarom een deel van de jongvolwassenen voor een dienstplicht is. Ze vinden dat de te ver doorgeschoten individualisering gestopt moet worden, dat al die nietsnutten nodig weer eens moeten worden opgevoed, en ze zien in de invoering van de dienstplicht een goede mogelijkheid maatschappelijk onheil verder af te wenden. Of een eventuele herinvoering van de dienstplicht op de gewenste manier zal uitwerken, is trouwens nog maar de vraag. Buma kan roepen wat-ie wil, maar voor hetzelfde geld zitten toekomstige dienstplichtigen gewoon de hele dag in de kantine kroketten en sjips te vreten – wel lekker, maar of dat de jeugd mores leert, is nog maar de vraag.

PA

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.