Weinig waardering voor het werk van faculteitsraad TiSEM

Weinig waardering voor het werk van faculteitsraad TiSEM

Veel onderwerpen vandaag op de agenda van de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hoogtepunten: TiSEM investeert een miljoen, de leden worden weinig gewaardeerd en goed personeel is moeilijk te vinden.

De faculteitsraad stemt in met een investering van bijna 1 miljoen euro, voor de opzet van nieuwe onderwijsprogramma’s. Die zijn straks gericht op mensen die al jaren in de zakelijke wereld werken en wordt vooralsnog gepresenteerd als Tilburg Business Academy (TBA). Maar het zou ook toegankelijk kunnen zijn voor pas afgestudeerden. Veel meer wilde de faculteit er in openbaarheid nog niet over kwijt. In de discussie werd duidelijk dat er nog wel wat vragen over zijn.

De personeelsgeleding vraagt zich onder meer af waarom er voor een nieuw label gekozen wordt. “Er zijn al zoveel labels,” zegt Sebastian Dengler van de promovendi, “Ben daar voorzichtig mee. Waarom zeggen we niet gewoon dat dit executive education is?” Het lijkt nu alsof er een Tilburg Business School (TBS) komt. Studentenpartij ECCO merkt alvast op dat de afkorting TBS wel erg ongelukkig zou zijn. Het was het managementteam niet ontgaan. Decaan Lex Meijdam stelt dat de faculteit niet van plan is een grote academie op te richten.

‘De afkorting TBS is wel erg ongelukkig’

Een andere zorg is dat universitair docenten niet welkom lijken om les te geven in de nieuwe onderwijsprogramma’s. Terwijl lesgeven in business juist een vereiste is om promotie te kunnen maken. Dat berust op een misverstand, zegt Meijdam. Universitair docenten zijn zeer welkom om les te geven. Hoe de nieuwe programma’s gepresenteerd worden, weet de decaan nog niet. Daarover wordt later nog gediscussieerd.

Waardering voor het werk

Het negende punt op de agenda, compensatie voor de personeelsleden in de raad, komt op verzoek van de studenten als vijfde aan bod. Een studentlid moet eerder weg, wegens college. Een punt dat ze graag willen bespreken, want net als het personeel willen de studenten meer ruimte hebben om deel te nemen aan de raad. Nu kunnen colleges hen verhinderen en docenten denken niet mee door bijvoorbeeld vrijstelling te geven voor een verplicht college. De studenten hopen op een oplossing. Vicedecaan Philip Joos reageert. De waardering van het werk is belangrijk, maar hij merkt op dat dit een wel erg lastig probleem is. De voorzitter van de raad, Lieven Baele, werpt zichzelf op als helpende hand. Zo nodig wil hij wel met docenten praten, om te benadrukken dat de studentraadsleden in een bijzondere positie verkeren. En ze hopelijk te overtuigen mee te denken.

De personeelsleden voeren een iets andere discussie, al hopen ook zij op meer waardering. TiU International merkt op te weinig tijd te krijgen voor hun werk. Eerder kregen leden een vergoeding, maar ooit is besloten het geld direct naar de departementen te sturen. Die moeten tijd vrijmaken. Nu ze dat niet doen, vraagt TiU International om meer tijd of een financiële compensatie. Wat die waardering betreft: ook de promovendi laten weten daar problemen mee te ondervinden. Het is erg moeilijk mensen te vinden voor de raad, vallen ze TiU International bij. Het wordt niet aangemoedigd en soms zelfs ontmoedigd. Fractie onafhankelijken plaats een kritische kanttekening: ook in bijvoorbeeld de onderwijscommissies wordt veel werk verzet. Maar die mensen krijgen evenmin een financiële vergoeding.

“We hebben goede mensen afgestoten, omdat we ze niet konden betalen”

Meijdam erkent dat het belangrijk is dat raadsleden voldoende worden gewaardeerd voor hun werk. Maar hij ziet weinig in een financiële compensatie, dan moet er namelijk een heel systeem opgetuigd worden om tal van mensen te compenseren. Omdat er kennelijk niet voldoende tijd wordt gegeven aan de leden, is er met departementshoofden gesproken. Die hebben toegezegd raadsleden 0,05 Fte aan tijd te geven.

Goed personeel vinden

Over het budget is ook het nodige te zeggen. Er is een overschot aan geld voor personeel, en daardoor komt de faculteit in gevaar, aldus ECCO. De universiteit zou de faculteit kunnen korten op het budget. Meijdam legt uit dat de faculteit niet aan goed personeel komt. Daarom is het geld er nog. TiU International vraagt zich af hoe onderbezet de faculteit dan is.

De faculteit denkt druk na over hoe ze goed personeel aan kan trekken. Omdat TiSEM niet concurrend genoeg is op de internationale banenmarkt, wordt er gedacht over banen voor partners en betere salarissen. Bert Willems van TiU International maakt zich onverminderd zorgen. “We hebben goede mensen afgestoten, omdat we ze niet konden betalen.” Hij is bang dat de universiteit nu te hoog gaat mikken, waardoor hetzelfde probleem straks weer ontstaat.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.