Hoondert over muziek van Sela in de kerk

De christelijke band Sela trekt al jarenlang volle zalen in de grootste kerken van Nederland. Vervangt de band de kerk, of vult zij haar tekortkomingen fijntjes aan? Martin Hoondert, universitair docent in muziek, religie en ritueel aan Tilburg University, verklaart het succes van de band.

Sela componeert al elf jaar lang aanbiddingsmuziek en steekt oude kerkliederen in een modern jasje. Hoondert looft in Trouw vooral het vernieuwende taalgebruik van de band. Hij ziet dat ze voorbijgaan aan de strikt kerkelijke, traditionele taal. Het geloof wordt herkenbaar en authentiek verwoord, zodat het mensen weer raakt.

Meeslepend

Hoondert ziet niet alleen authentieke teksten, maar ook rijke muzikale taal. “De combinatie zorgt ervoor dat de liederen een meeslepende werking hebben. Het zorgt voor eenheid.” De band speelt erg in op het gevoel van saamhorigheid en gedeelde ervaring. Zo combineren ze muziek met rituelen als schriftlezingen. Hierdoor wordt het publiek uitgedaagd om te engageren met wat er gebeurt, meent Hoondert.

Gemeenschap

Er heerst een sterke gemeenschap rond de band. Veel mensen zijn via de website betrokken en bezoeken samen barbecues en concerten. Hoondert merkt op dat je eenvoudig kunt aansluiten bij deze groep. “Je krijgt het gevoel dat je erbij hoort, dat heeft een krachtige werking op mensen.”

Op deze manier kan de muziek van Sela snel verspreid worden. Hoondert vindt het een beweging die de grenzen van de kerkelijke gemeente voorbijgaat. Veel mensen gaan tegenwoordig niet meer naar de kerk. Toch blijven zij zoeken naar herkenbare verbanden, en Sela is dat voor hen, zegt hij.

Menselijke factor

Kenmerkend voor Sela is de verbinding die ze leggen tussen het grote verhaal van het christendom en het persoonlijke leven. Hoe groter de menselijke factor, hoe meer belangstelling iets krijgt. Het is een bekend principe in de marketingwereld, zegt Hoondert.

De bandleden van Sela kunnen gezien worden als identificatiefiguren. Dat is uniek in deze tijd, waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is. “Ze zijn oprecht, laten zichzelf zien. Hun liefde voor God wordt openlijk geuit, zonder schaamte. Dat bewonderen mensen,” besluit Hoondert.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.