“Academische taalvaardigheid studenten ondermaats”

Hogescholen en universiteiten zijn ontevreden over het taalniveau van studenten. Het basisniveau van eerstejaars zou belabberd zijn en scripties en tentamens barsten van de spelfouten. Janneke van der Loo, docent Academisch Nederlands aan Tilburg University, ziet ook problemen op Tilburg University.

Van der Loo zegt dat studenten tijdens een taaltoets goed scoren op spelling, interpunctie en grammatica. Toch komt ze tijdens het nakijken van papers allerlei fouten tegen. “Als je aan het schrijven bent, is dat een intensief cognitief proces. De focus ligt op de inhoud, niet op de spelling. Hierdoor ontstaan spel- en grammaticafouten. Het is een logisch proces en het overkomt iedereen. Studenten kunnen het wel, maar nemen vaak niet de tijd om hun werk achteraf op spelling na te kijken. En dat is zonde.”

Taalvaardigheden

De academische taalvaardigheden zijn wel echt ondermaats, laat Van der Loo weten. Onder eerstejaars communicatie- en informatiewetenschappenstudenten (CIW) is afgelopen twee jaar een taalvaardigheidstoets afgenomen. Academische woordenschat, het herkennen van tekststructuren en woordbetekenis afleiden uit de context zijn belangrijke onderdelen die hierin voorkomen. “Afgelopen jaar heeft bijna dertig procent van de studenten deze toets niet gehaald”, weet Van der Loo.

Veel studenten vinden de overgang van middelbare school naar wetenschappelijk onderwijs groot. Het is daarom belangrijk dat universiteiten er niet blind vanuit gaan dat eerstejaars al meteen op niveau zitten, vindt Van der Loo. “Veel opleidingen zijn gelukkig intensief met een leerlijn in Academisch Nederlands bezig. Hiervoor is een basisniveau van taalvaardigheden wel van belang, anders wordt het moeilijk om bij te blijven.”

Focus op Nederlands

Tilburg University focust steeds meer op internationalisering. Studenten moeten lezen en schrijven in het Engels, en ook colleges, opdrachten en presentaties zijn vaak in het Engels. Als het aan Van der Loo ligt, verschuift deze focus meer naar de Nederlandse taal. “Schrijven gaat niet alleen om je taalvaardigheden. Veel studenten kunnen niet goed schrijven, omdat ze de inhoud niet snappen of moeite hebben om een heldere argumentatie te bedenken. In het Engels wordt dit proces enorm bemoeilijkt, wat het niveau natuurlijk niet ten goede komt. Het is al moeilijk genoeg in je eigen taal, laat staan in het Engels.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.