Steeds meer studenten kampen met psychische problemen

Studentenpsychologen klagen over drukte. Steeds meer studenten zoeken hulp, maar het aantal psychologen op onderwijsinstellingen stijgt niet. Jos Haarbosch, studentenpsycholoog aan Tilburg University, bespreekt de situatie op onze campus.

“We zien een lichte stijging in het aantal studenten dat hulp of advies zoekt. Daarnaast heerst er de laatste jaren een opvallende verzwaring van de problemen of vragen waarmee studenten zich aanmelden.”

Haarbosch is niet ontevreden met de bemanning. Hij vertelt dat er universiteiten zijn die meer, maar er zijn er ook die minder psychologen ter beschikking hebben. Toch zijn er tijden geweest dat er meer bemanning was. In die periode was er meer tijd voor individuele gesprekken met studenten.

Wachtlijst

Jan Sinnige, voorzitter van het ISO, zegt dat studentenpsychologen over het algemeen schaars zijn en dat ze te weinig tijd en middelen van de universiteit krijgen. Het gevolg is dat studenten soms wekenlang op een wachtlijst staan voordat ze op gesprek mogen komen. Haarbosch laat weten dat ze op Tilburg University proberen om studenten binnen twee weken op gesprek te laten komen. “Het grootste gedeelte van het jaar lukt dit ook, alleen in november en december krijgen we dat niet voor elkaar. Dan kan de wachttijd helaas oplopen tot drie à vier weken.”

Levensfase

De studietijd is een dyamische periode, die veel vergt van mensen, vindt Haarbosch. “Zeker in deze tijd is het niet vreemd dat het vinden van een balans daarin niet altijd lukt. En dat is precies ons specialisme: de jongvolwassen student helpen de balans te hervinden tussen de persoonlijke, levensfase- en studiegebonden uitdagingen.”

Veelvoorkomende problemen

Op het gebied van studie- en studeerproblemen zijn concentratie en studiestress de meest voorkomende problemen onder studenten. Ook faalangst, motivatie en disclipline zijn onderwerpen die vaak terugkomen bij studenten. Haarbosch spreekt van een aantal problemen die typerend zijn voor de ‘Net Generation’, de generatie die is opgegroeid met internet en Social Media. Deze generatie heeft te maken met “stress, onrust, concentratie en keuzeproblemen.”

Sinnige ziet daarnaast dat er vanuit de arbeidsmarkt en overheid veel druk ligt op studenten. Er moet een diploma gehaald worden en tegelijkertijd worden allerlei activiteiten naast de studie van je verwacht. “Maar we denken ook dat studentenpsychologen het drukker krijgen doordat het taboe van naar de psycholoog gaan steeds verder afneemt.”

De voorzitter van het ISO pleit voor een wettelijke plicht voor universiteiten en hogescholen om studentenpsychologen aan te nemen, met daarbij een vast aantal psychologen per aantal studenten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.