Nooit eerder zoveel studenten

De instroom van eerstejaars in universitaire opleidingen stijgt dit collegejaar met ongeveer 8 procent tot bijna 52.000 studenten, meldt VSNU.

De toename komt vooral door meer aanwas vanuit de vwo-opleidingen. Ook weten internationele studenten Nederland steeds beter te vinden. Voor het totale aantal studenten betekent dit een stijging van 2,5 procent. In absolute getallen komt het neer op een recordaantal van 265.000 studenten die een universitaire studie volgen in Nederland.

Relatief gezien de grootste groei is waar te nemen bij de nieuwe brede bacheloropleidingen, zoals University Colleges en Liberal Arts-opleidingen. Die laten een groei van 38 procent zien, wat betekent dat ongeveer 3000 studenten zo’n brede bachelor volgen. Maar op alle gebieden stijgt het aantal studenten: in de sector Gedrag en Maatschappij, Economie, Taal en Cultuur, en Landbouw met 9 procent, en in andere sectoren (Natuur, Techniek, Recht en Gezondheid) zien we stijgingspercentages van tussen de 2 en 7 procent.

De universiteiten zien de groei van studenten veelal als een positieve ontwikkeling, maar VSNU ziet ook dat vooral de technische opleidingen vrezen voor een gebrek aan capaciteit. Er wordt dan ook gediscussieerd over een maximaal aantal inschrijvingen bij de technische opleidingen (‘numerus fixus’), die op sommige plekken ook al is ingevoerd.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.