Onderwijs Tilburg University fors verbeterd

Net als veel andere universiteiten heeft Tilburg University het onderwijsrendement en het onderwijsprofiel flink verbeterd. Tot dat oordeel kwam de nationale Reviewcommissie Onderwijs en Onderzoek.

Om het hoger onderwijs te verbeteren, maakte de Reviewcommissie Onderwijs en Onderzoek vier jaar geleden prestatieafspraken met alle universiteiten en hogescholen in Nederland. In hoeverre de instellingen hun prestatieafspraak wisten na te komen, is nu bekendgemaakt. Vrijwel alle universiteiten en hogescholen is dit gelukt. Tilburg University vormt daarop geen uitzondering.

Rendement te laag, uitval te hoog

Bij aantreden in 2012 constateerde de commissie dat in vergelijking met andere universiteiten vooral het bachelor-rendement in Tilburg te laag was, en de uitval te hoog. Afgesproken werd onder meer om het afstudeerrendement bij de bachelor van 60 naar 70 procent te verhogen. Het voornemen was ook om het percentage docenten met een onderwijskwalificatie (‘BKO’) te laten toenemen, dat stond toen op 30 procent. De commissie constateert nu dat Tilburg ruimschoots aan die doelstellingen heeft voldaan.

Uitval omlaag, rendement omhoog

De uitval is teruggebracht van 24,4 procent naar 15.5 procent. Het bachelor-rendement komt nu op ruim 75 procent. En het percentage docenten met onderwijskwalificatie staat nu bijna op 50 procent. Dat ging overigens niet vanzelf, de universiteit heeft tal van maatregelen getroffen, waaronder het zorgen voor kleinschaliger, activerend onderwijs en betere voorlichting (zoals de ‘studiekeuzecheck’ en de ‘studiekeuzehulp’). Docenten werden gemaand zo snel mogelijk hun onderwijskwalificatie te halen. Het onderwijs werd ook uitdagender voor de excellente student: er kwam een Engelstalige ‘Outreaching honors program’ en de bachelor Liberal Arts werd gepromoveerd tot een University College.

Ook onderzoek vooruit

Overigens maakte de reviewcommissie niet alleen prestatieafspraken op het gebied van onderwijs, maar ook voor het onderzoek. Vooral werd gekeken naar de manier waarop universiteiten zich weten te profileren en keuzes durven te maken. Ook op dat gebied kwam Tilburg de prestatieafspraken na. Zo wees de universiteit ‘Centres of excellence’ aan om duidelijk te maken waar de grootste prestaties van te verwachten zijn in Tilburg, te weten: Netspar, INTERVICT, Tilburg Law & Economics Center, het Center of Research on Psychology in Somatic Diseases (CoRPS) en het Tilburg Center for Cognition and Communication (TiCC). Daarbovenop werden goede resultaten geboekt bij aanvragen van onderzoeksgelden, en het aantal voltooide promoties steeg van 132 in 2012 naar 165 in 2015.

Zie voor de complete review de website van de Reviewcommissie Onderwijs en Onderzoek.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.