Verkiezingsprogramma’s over onderwijs en wetenschap: deel 2

Verkiezingsprogramma’s over onderwijs en wetenschap: deel 2

Moddergooien, interviews en strijden om het partijleiderschap. De campagnes voor de verkiezingen van 2017 komen de afgelopen weken aardig op stoom. Eerder behandelden we de eerste verkiezingsprogramma’s wat betreft onderwijs en wetenschap, intussen zijn er weer enkele nieuwe gepresenteerd.

VVD

De grootste politieke partij van ons land heeft inmiddels ook haar plannen bekend gemaakt. In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt uitgebreid stil gestaan bij onderwijs en wetenschap. Volgens de VVD moeten alle opleidingen in Nederland perpectief bieden op een baan. Opleidingen die dit niet hebben, kunnen hun financiering verliezen. Om te zorgen dat aankomende studenten de juiste keuze maken op studiegebied, willen de liberalen een uniforme studiebijsluiter verplicht stellen voor alle opleidingen. Hierin moet duidelijk worden aangegeven hoe de opleiding in elkaar steekt, wat voor perspectieven deze biedt en hoe de opleiding presteert. Om de prestaties van de opleidingen te waarborgen wil de grootste regeringspartij prestatieafspraken met de opleidingen blijven maken. Wanneer de opleidingen deze afspraken nakomen, zal de VVD hen belonen met het geld dat vrij is gekomen door het afschaffen van de studiefinanciering. Om het aantrekkelijker te maken voor studenten om zich ook buiten hun studie te ontwikkelen, wil de VVD het collegegeld afschaffen voor studenten die een bestuursjaar doen of een bedrijf starten naast hun opleiding. Tot slot wil de VVD dat er in onderwijsland meer wordt geïnvesteerd in ICT en dat wetenschappelijke publicaties gratis beschikbaar moeten komen.

CDA

Naast de liberalen hebben ook de christendemocraten hun plannen wereldkundig gemaakt. De partij die zich van oudsher presenteert als de familie-partij benoemt in het programma voornamelijk de plannen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Voor studenten interessant is dat de partij het leenstelsel wil terugdraaien. Dit komt echter met een prijs: het schrappen van de OV-kaart. Universiteiten moeten zich volgens de partij weer kunnen richten op onderzoek en moeten daarom bureaucratie proberen te verminderen. Tot slot willen de christendemocraten dat de onderwijzers voor de klas beter opgeleid worden, om zo de kwaliteit in het hoger onderwijs te verbeteren.

PVDA

Een van de meest besproken partijen van de afgelopen tijd is de Partij van de Arbeid. De partij staat er historisch laag voor in de peilingen. Dit zetelverlies proberen ze nu te beperken door  het gevecht om het lijsttrekkerschap zo breed mogelijk uit te venten in de media. In het verkiezingsprogramma poogt de partijtop een links verhaal te vertellen, maar dan zonder het beleid van de laatste jaren af te vallen. Die tweespalt blijkt wel uit het eerste punt van het hoofdstuk onderwijs: “Wij willen de effecten van het studievoorschot monitoren en zonodig bijstellen”. De partij lijkt hiermee te zinspelen op een eventuele terugdraaiing van het leenstelsel. Verder wil de PvdA doorstroming van hogescholen naar universiteiten verbeteren, en moet er meer rekening worden gehouden met studenten die besturen, verzorgen of sporten op topniveau. Tot slot moet de publicatiedruk in de wetenschap worden verminderd, en moeten er snel meer vrouwelijke hoogleraren worden aangesteld. Indien dit laatste niet gebeurt, zal er als het als het aan de sociaaldemocraten ligt een quotum van 30 procent worden ingevoerd.

SP

De Socialistische Partij heeft, niet geheel verrassend, een uiterst links programma opgesteld. Veel plannen die er in staan, zullen voor veel studenten en wetenschappers als muziek in de oren klinken. Hoe het allemaal betaald moet worden, laat de partij tactisch achterwege. Studenten krijgen als het aan de SP ligt hun studiebeurs direct weer terug. Studenten met arme ouders krijgen hier bovenop nog aanvullende beurzen. En de onderwijsinstellingen moeten voortaan democratische instituten worden. Bestuurders kunnen als het aan de SP ligt weg worden gestemd en studenten en personeel moeten veel meer directe inspraak krijgen in de bedrijfsvoering. Verder wil de partij de doorstroom tussen verschillende onderwijsniveau’s versoepelen en moeten bedrijven meer gaan betalen aan onderwijs. Tot slot willen de socialisten dat wetenschappers en onderzoekers sneller vaste aanstellingen krijgen en dat zij zonder druk van externe partijen hun onderzoek kunnen uitvoeren.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.