Digitaal inleveren van papers volgend collegejaar mogelijk

Digitaal inleveren van papers volgend collegejaar mogelijk

Niet meer even op en neer met de trein of fiets om een paper in te leveren. Doorwerken tot één minuut voor de inleverdeadline. Het digitaal inleveren van papers komt dichterbij. Fractie SAM vroeg om een pilot en in de Commissie OOV* werd vandaag zeer positief gereageerd op het initiatiefvoorstel van SAM.

Ongeveer een half jaar is er getest op vier faculteiten met het digitaal inleveren. De resultaten waren goed. Nu is het voorstel om in het academische jaar 2016/2017 te gebruiken om een goed programma te kiezen, zodat vanaf 1 september 2018 elke student de mogelijkheid heeft om digitaal in te leveren.

Minder dan de helft van onze studenten woont daadwerkelijk in Tilburg. Daarom is het gewenst om studenten de mogelijkheid te bieden om hun papers en opdrachten digitaal in te leveren: dan hoeven ze niet met de trein op en neer. Het biedt ook voordelen voor docenten, zoals het exact bepalen van datum en het tijdstip van indiening en het maakt digitale feedback en digitale peerfeedback mogelijk. Bovendien zit er een automatische plagiaatcheck in.

Om verwarring te voorkomen, wordt er universiteitsbreed voor één systeem gekozen. Er zijn meerdere systemen getest, maar Turnitin kwam goed uit de bus. “Hoe verhoudt het zich met de digitaliseringvisie en hoe verhoudt dit systeem zich met Osiris (ons nieuwe digitale studenteninformatiesysteem, red)?”, vroeg de fractie Onafhankelijken zich af. Ook geeft de fractie aan dat er goed gelet moeten worden op de gevaren van RSI. In de toptijden zitten docenten van acht uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds na te kijken, en daar schuilt toch wel gevaar voor beeldschermziektes in. Fractie Internationalen vroeg of docenten aantekeningen op het scherm konden maken, want dat zou het werkgemak bevorderen.

Afgesproken is dat er studenten van buiten de fracties ingezet gaan worden om de voorgestelde systemen (Blackboard, Turnitin en Improgression) verder te evalueren. De rector gaf aan dat hij het niet erg zou vinden als de mensen het in de fractie zouden testen, maar daar werd niet op gereageerd. De docenten moeten zich er ook meer mee kunnen bemoeien, zoals de Internationalen vroegen. Aarts gaf bovendien aan dat hij het project graag wil aanbesteden middels een hedendaagse, coöperatieve constructie, waarbij de partners (Tilburg University en een IT-leverancier) nauw samenwerken. Vanaf 1 augustus 2018 moet het dan mogelijk zijn om je paper digitaal in te leveren. Eén man is  in ieder geval blij, hoogleraar Achterberg schreef jaren geleden al dat Tilburg van haar papierfetish af moest.

* De commissie OOV (Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie) is de nieuwe naam voor de commissie O&O ( Onderwijs & Onderzoek).

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.