Promovendi Netwerk Nederland ontevreden over contracten

Promovendi Netwerk Nederland ontevreden over contracten

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is bezorgd over het promotieklimaat in Nederland. Promovendi verrichten naast hun promotieonderzoek veel nevenactiviteiten terwijl zij volgens het PNN niet genoeg tijd voor onderzoek overhouden. Een promotie is volgens het PNN een fulltime baan voor vier jaar, terwijl veel universiteiten tegenwoordig driejarige contracten aanbieden aan promotiestudenten.

Het PNN stelt dat er de afgelopen jaren steeds meer werk naar de promovendi wordt toegeschoven, tegen verslechterde voorwaarden. Naast het onderzoek wat de promovendi verrichten, worden zij met steeds meer onderwijstaken belast. Deze belasting zorgt voor een hoge werkdruk, terwijl zij doorgaans een mager salaris krijgen toebedeeld. Als klap op de vuurpijl stelt het PNN dat ook de begeleiding van de promovendi vaak te wensen over laat. Om het tij te keren heeft het PNN een actieplan opgesteld. Het netwerk voor promovendi hoopt hiermee de negatieve trend te doorbreken. Het PNN wil hiervoor samenwerken met de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten (VSNU) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In Tilburg

Op Tilburg University is ook een lokaal overleg van promovendi, het Tilburg PhD Platform (TiPP). In dit overlegorgaan zit namens alle faculteiten een PhD student. Samen behartigen zij de belangen van de promovendi die aan Tilburg University verbonden zijn. De leden van het TiPP wilden helaas niet reageren op vragen van Univers, of waren niet bereikbaar voor commentaar.

Geert van Kollenburg, promovendus aan TSB, was wel bereid om te reageren. Hij stelt zelf dat hij geen excessieve werkbelasting ervaart en onderwijs geven een belangrijk aspect vindt, maar kan zich de klachten van promovendi indenken. Tijdens het promoveren moeten de promovendi naast het schrijven van een proefschrift ook zelf onderwijs volgen én geven. Op dit laatste worden ze echter nauwelijks beoordeeld. Er gaat dus veel tijd zitten in zaken die geen rol spelen in de voltooiing en uiteindelijke verdediging van een proefschrift. Als dergelijke zaken dan meer tijd kosten dan contractueel is vastgelegd, of wanneer de werkdruk niet goed is verdeeld, kan dat klachten opleveren.

Tijdens het OOV (Onderwijs Onderzoek Valorisatie, een commissie van de Uraad) van 31 oktober gaf de rector aan dat hij weet dat heel veel promovendi (70%) college geven. “De promovendi worden wel goed begeleid op onderzoek maar niet op onderwijs, maar om nu voor iedereen een BKO te eisen, is wel overtrokken”, zo zei hij. De rector gaf aan dat er heel veel verschil is tussen hoe de verschillende faculteiten met hun PhD’s omgaan. Hij wil met de belanghebbenden in dit dossier overleggen en dan met uitgangspunten voor een visie komen. Er is al onderzoek gedaan hiervoor. “De hoogste onderwijsvormen worden door de laagst gekwalificeerden gegeven”, zo merkte Emiel Aarts ook nog op. “Maar wij zijn zeker bereid om te kijken wat de promovendi zelf willen”.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.