Geld weg van Tilburg naar techniekstudie?

Er klinken stemmen om geld weg te halen bij de gammawetenschap, bij uitstek het gebied waar Tilburg in uitblinkt. Het geld moet naar de technische universiteiten.

De technische universiteiten barsten uit hun voegen. Niet omdat ze te weinig studenten hebben, maar juist omdat de toestroom te hoog is. Studenten aan de TU’s klagen dat ze college krijgen in noodvoorzieningen als bioscopen, en dat het in de plaats van proefjes met echte instrumenten vooral bij gedachte-experimenten en virtuele proeven blijft.

De nood is zodanig hoog dat de TU’s voor verschillende opleidingen een numerus fixus instellen. Een gotspe, vinden partijen als D66, CDA en VVD. Er is de laatste jaren immers zoveel gedaan aan het aantrekkelijk maken van techniek, zeggen ze, dat we juist blij moeten zijn met de toestroom. Ze kregen onlangs bijval van de SER, die een brandbrief stuurde naar OCW-minister Bussemaker met daarin de woorden: “De raad betreurt het instellen van een numerus fixus voor zoveel technische opleidingen, omdat dit in schril contrast staat met de grote behoefte aan goed opgeleide technici op de arbeidsmarkt.”

Iedereen lijkt het er wel over eens dat een numerus fixus onwenselijk is, maar de vraag is dan natuurlijk waar het geld vandaan moet komen om de TU’s meer capaciteit te bieden. Binnen CDA en VVD gaan stemmen op om geld weg te halen bij gammawetenschappen, bij uitstek het gebied waarmee Tilburg University zich profileert. Desgevraagd laat de Tilburgse rector Emile Aarts dan ook weten hier geen voorstander van te zijn. Aarts, voorheen zelf decaan en hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven, zegt ‘alle begrip’ te hebben voor de huidige problemen van de technische universiteiten: “Maar het oplossen van die problemen kan niet betekenen dat er overheidsgeld bij alfa- of gammauniversiteiten moet worden weggehaald.”

Aarts benadrukt dat ook de techniek niet zonder gammawetenschap kan: “Zowel het bedrijfsleven, de nationale wetenschapsagenda, de overheid, als ook de VSNU benadrukken de grote behoefte aan onderwijs en onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering en juist wij kunnen daar met onze specialismen recht, sociologie, ethiek, entrepreneurship en business om maar wat te noemen, veel aan bijdragen. En dat geldt ook voor andere hedendaagse vraagstukken, die complex zijn en antwoorden verlangen uit verscheidene disciplines.” De nieuwe Jheronimus Academy of Data Science, waarin de Eindhovense en Tilburgse universiteit samenwerken met overheid en bedrijfsleven, ziet hij als een belangrijk voorbeeld hiervan.

“Een numerus fixus is een schande, maar geld weghalen bij de gammastudies is een even grote schande”

Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie in Tilburg en een kritische CDA-adviseur bovendien, onderschrijft de mening van Aarts, maar vindt ook dat hier een stevige repliek op zijn plaats is. Niet in de laatste plaats tegen zijn eigen partijgenoten en de andere Kamerleden: “Een numerus fixus is een schande, maar geld weghalen bij de gammastudies is een even grote schande. Het is kruidenierspolitiek, belachelijk. Er moet juist geld bij.” Maar hoe dan? Eijffinger heeft het vaker gezegd: “De ov-jaarkaart. Studenten kunnen nu overal gratis naartoe reizen. Dat is nergens voor nodig en gemakkelijk verdiend voor de NS. Deze regeling kan worden versoberd of afgeschaft, dan kan je een miljard binnenhalen.”

OCW-minister Jet Bussemaker lijkt overigens niet direct ertoe geneigd om te luisteren naar degenen die geld willen afsnoepen van gamma’s en alfa’s. “Het is niet zo dat de technische universiteiten geen extra middelen hebben gehad. Sterker nog, zij krijgen meer middelen dan alle andere universiteiten. Dat zij graag meer geld willen dat snap ik, maar er zijn misschien ook wel andere opleidingen die belangrijk zijn.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.