De PhD’s bij Economie hebben het slecht

In 2011 werden er nog Chinese bursalen in Nederland bij de voedselbank aangetroffen, sindsdien zou er wat verbeterd moeten zijn voor promovendi, maar is dat wel zo? Het blijkt dat vooral PhD’s bij Economie het nog niet zo best hebben.

Gisteren reageerde minister Bussemaker op de Kamervragen van de PvdA naar aanleiding van het persbericht van  het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Daarin werd onder andere gesteld dat er van PhD’s wordt verwacht dat zij veel van hun onderzoek in hun vrije tijd doen, dat ze te weinig onderzoekstijd krijgen en dat 10% van de contracten dubieus is te noemen.

Maar hoe zit het eigenlijk op onze universiteit? Hoe lang hebben de promovendi nu echt om hun thesis te voltooien? Zitten hun contracten goed in elkaar?

We vroegen het Anne de Vries en TiPP, het nieuw opgerichte Tilburg PhD Platform. Anne zit als PhD in de Universiteitsraad voor de Onafhankelijken, maar geeft dit interview op persoonlijke titel. TiPP onderschrijft het.

De economische faculteit

Op onze universiteit is er vooral een probleem bij de economische faculteit (91,5 FTE  promovendi, ongeveer 30 procent van de werkzame wetenschappers). Anne de Vries: “Een PhD krijgt bij Economie drie jaar de tijd om zijn proefschrift te schrijven, waarvan één vijfde (0,2 FTE) aan onderwijs kan worden besteed. Dat is bar weinig. Omgerekend komt dit netto dan neer op twee jaar en vijf maanden onderzoekstijd voor een PhD, een heel korte tijd. Dat is nog korter dan op de Rijksuniversiteit Groningen waar ‘het ergste’ geval bij Economie op twee jaar en zes maanden (30,6 maanden exact) staat, en daar is juist veel publiciteit over.”

Het Promovendi Netwerk Nederland geeft aan dat een proefschrifttraject minimaal vier jaar moet bedragen om de kwaliteit hoog te houden. Ook de KNAW houdt deze vier jaar aan. Uit onderzoek van de PNN van alle openbare vacatures op Academic Transfer blijkt dat 90% van de promovendi in Nederland deze tijd gelukkig lijkt te krijgen. Met het traject van drie jaar behoren de PhD’s bij TISEM helaas tot de 10% die te weinig tijd krijgt. Bij TiSEM zien ze dit anders: de research master is onderdeel van het PhD-traject. Daardoor zouden PhD’s toch genoeg tijd krijgen. Lex Meijdam, decaan van TiSEM reageeert: “De binnen TiSEM gangbare 5-jarige opzet van het PhD traject (2 jaar research master en drie jaar onderzoek) is internationaal zeer gebruikelijk. De kwaliteit van het TiSEM PhD-programma is prima en de studenten zijn over het algemeen positief. Het rendement van het programma behoort aantoonbaar tot de top van het Nederlandse bestel.”

Part time

Ook is het bij TiSEM zo dat er slechts kan worden gekozen voor een fulltime of 75 % contract. Een contract van 60 % wordt bijvoorbeeld niet aangeboden. Volgens Anne de Vries is dat een schending van het arbeidsrecht dat de keuzevrijheid bij parttime werken voorop stelt.

Andere faculteiten

Op andere faculteiten krijgen de meeste promovendi een fulltime contract van vier jaar waarvan dan 0,2 deel voor onderwijstaken is. Bij TLS (Rechten) gaat het om 3 jaar en 3 maanden die een promovendus aan zijn onderzoek kan besteden. Maar liefst 10 maanden meer dan een PhD bij de economen. Het PNN en TiPP willen als norm een vierjarig, fulltime contract voor een promotietraject om zo de kwaliteit van het Nederlandse promotiestelsel op hoog niveau te houden. Martijn Stoutjesdijk en Geert van Kollenburg geven aan dat TiPP hiervoor op Tilburg University gaat strijden. Anne de Vries gaat zich er in de Universiteitsraad hard voor maken: “De situatie bij TiSEM is niet goed en gaat mogelijk ten koste van de kwaliteit. Kortom, die drie jaar ( netto twee jaar en vijf maanden) moet vier jaar worden”.

Zwangerschap

Een ander probleem is dat je als PhD geen onbetaald verlof kunt nemen na de zwangerschap. Hierdoor is het lastiger om vertraging in het proefschrifttraject door ouderschap te ondervangen. Ook het opnemen van betaald ouderschapsverlof is niet aan te raden. Universiteitsmedewerkers hebben recht op 13 weken ouderschapsverlof tegen behoud van 62,5% loon. De universiteit is alleen niet verplicht om de aanstellingsduur van promovendi die hier gebruik van maken met deze weken te verlengen. Je raakt je promotietijd dus net zo hard kwijt. Dit probleem speelt over de gehele universiteit.

Bursalenstrijd

In de Kamervragen komen ook de beurspromovendi (bursalen) langs, dat zijn mensen die niet met een arbeidscontract maar met een beurs promoveren. Halbe Zijlstra en de VSNU hebben er veel voor over gehad om het bursalensysteem in Nederland in te voeren, maar na acht jaar keiharde lobby is dat niet gelukt. Op Groningen na dan, daar zijn de beurspromovendi wel al aan het onderzoeken. In Tilburg is geprobeerd om een systeem met beurspromovendi in te voeren op de faculteit Economie. Maar twee medewerkerspartijen van destijds, de Abvakabo en de Onafhankelijken, hebben zich er met hand en tand tegen verzet, vooralsnog met succes.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.