“Wees je bewust van de invloed die je vanaf nu kunt uitoefenen”

“Wees je bewust van de invloed die je vanaf nu kunt uitoefenen”

Terwijl de Universiteit van Amsterdam een referendum over de democratisering van de universiteit houdt, lijkt er aan Tilburg University weinig aan de hand. Of vergeten we iets? Romy van Limpt van SAM waarschuwt dat er wel degelijk iets staat te veranderen (en daar moet ook het CvB nog even over nadenken).

De opleidingscommissies van alle universitaire opleidingen ondergaan per 1 januari een metamorfose als gevolg van de ‘Wet versterking bestuurskracht’ die dan in werking treedt. Ze veranderen van adviesorgaan in een medezeggenschapsorgaan. Dat lijkt misschien klein bier, maar is het niet, zegt Romy van Limpt, die namens studentenfractie SAM in het Dagelijks Bestuur (DB) zetelt. Ze roept daarom op tot meer bewustzijn over wat dit betekent voor de medezeggenschap op de universiteit.

Romy van Limpt, fractie Sam.

Romy van Limpt, fractie Sam.

Nu de opleidingscommissies op veel terreinen instemmingsrecht krijgen over hoe het onderwijs wordt gegeven, krijgen ze een meer gewichtige status. Dat betekent meer macht, en maakt het ook relevant hoe de medewerkers en studenten voor deze organen worden benoemd.

Dat het onderwerp nog niet echt op het netvlies staat, werd volgens Van Limpt nog maar eens bewezen tijdens de vergadering Dagelijks Bestuur van donderdag 24 november. De nieuwe wet schrijft voor dat er verkiezingen kunnen plaatsvinden voor de onderwijscommissie, of via een benoemingsprocedure ingesteld door de decaan. Het kiesreglement van Tilburg University rept echter nog met geen woord over de opleidingscommissies. Vandaar dat Van Limpt tijdens het DB aan het CvB vroeg of hier snel een wijziging in zou komen. Gabe van der Zee van het CvB moest het antwoord schuldig blijven, en beloofde er later op terug te komen. Van Limpt: “Dat viel me wel een beetje tegen, want het is een belangrijk onderwerp.”

Ze hoopt dat de leden van de opleidingscommissies zich in elk geval realiseren dat ze meer in de melk te brokkelen hebben: “Minister Bussemaker heeft gezegd dat de onderwijscommissies het dichtst op het onderwijs zitten en dat zij het beste kunnen oordelen over de kwaliteit ervan. Daarom hebben ze meer zeggenschap gekregen. Daarom zeg ik ook: wees je bewust van de invloed die je vanaf 1 januari kunt uitoefenen.”

Het uitgebreide mandaat van de opleidingscommissie betekent voor Romy van Limpt ook dat er goed moet worden gekeken naar de benoemingen van de commissieleden. Nu gaat dat vaak informeel en via-via, maar dat moet nu anders, via verkiezingen, of anders een meer formele procedure: “Ik snap dat verkiezingen niet altijd te realiseren zijn, maar ik pleit wel voor serieuze en transparante sollicitatieprocedures.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.