Ongelijkheid in het onderwijs blijft

Je ouders: je hebt ze niet voor het kiezen. Toch wordt je toekomst deels bepaald door hun inkomen en hun afkomst, zo blijkt uit een rapport van het CBS. Houdt het dan nooit op met de ongelijkheid in het onderwijs?

40% van de vmbo’ers uit huishoudens met een relatief hoog inkomen stroomt binnen vijf jaar door naar het hbo. Daar tegenover staat slechts 32% van de vmbo’ers uit gezinnen met een relatief laag inkomen. Het nieuwe leenstelsel zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. Studenten uit lage inkomensgezinnen zijn minder happig om zich in de schulden te werken, blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs. Hierdoor zijn minder bedeelde studenten eerder geneigd om een baan te zoeken dan dat zij ervoor kiezen om door te stromen naar het hoger onderwijs.

900x450

Ongelijkheid in afkomst

Maar inkomensongelijkheid is niet het enige probleem dat uit het rapport naar voren komt. Ook ongelijkheid op basis van sociale achtergrond blijft een probleem. Zo blijkt uit het CBS-onderzoek dat niet-westerse allochtonen vaker op het vmbo belanden dan westerse allochtonen en autochtonen. Van de niet-westerse allochtonen belandt 66% op het vmbo. Van de autochtonen is dit slechts 52% en van de westerse allochtonen zelfs maar 50%.

Extra budget

Een bekend verhaal inmiddels. Stapels rapporten met gelijksoortige resultaten liggen in het archief van het CBS. Maar wat wordt er gedaan om deze ongelijkheid te bestrijden? Eind oktober werd bekend gemaakt dat er 87 miljoen vrijgemaakt wordt voor het bestrijden van ongelijkheid in kansen tussen jongeren uit hoge en lage inkomensgezinnen. Het geld gaat onder andere naar schakelklassen tussen basis- en hoger onderwijs, het structureren van de overgang van mbo naar hbo en het stimuleren van mbo’ers om opleidingen te stapelen. Binnen drie jaar zou het verschil weggewerkt moeten zijn. Over verschil tussen jongeren van verschillende afkomst wordt echter geen woord gerept.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.