“Implementatieplan Tilburgse Onderwijs Profiel moet concreter”

“Implementatieplan Tilburgse Onderwijs Profiel moet concreter”

Fractie Front is nog niet overtuigd door het Tilburgse Onderwijs Profiel. Tijdens de eerstvolgende vergadering met het College van Bestuur gaat de studentenfractie opheldering over een aantal pijnpunten vragen.

“We plaatsen vraagtekens bij het proces en de uitvoerbaarheid van het onderwijsprofiel,” zegt vicevoorzitter Rutger Maas. “Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de invulling ervan.”

Op dit moment is er al een tekort aan collegezalen en werkplekken, schetst Janne Wijdeven, Commissaris Interne Zaken bij Fractie Front. “Dit tekort wordt alleen maar groter met de invoering van het nieuwe onderwijsprofiel. Het idee is namelijk om werkgroepen op te splitsen in groepen van maximaal 40 studenten, waardoor er meer lokalen nodig zijn. Deze zijn op korte termijn niet beschikbaar.”

Werkcolleges

Ook vreest de fractie voor de verplichte werkcolleges. Deze ontstaan doordat er meer gefocust gaat worden op skills in het curriculum. “Dat is iets waar we achter staan, want het draagt bij aan een goede aansluiting op de arbeidsmarkt,” zegt Wijdeven. “Wel is het zaak dat deze skills tijdens werkcolleges op een goede manier worden onderwezen. Alleen als er interactie plaatsvindt, is een verplicht werkcollege te rechtvaardigen. De aanwezigheid van de student moet iets toevoegen.”

Draagvlak

Fractie Front zet verder vraagtekens bij het draagvlak van het Tilburgse Onderwijs Profiel. Verplichte mentoraten en ‘characterbuilding’ zijn onderwerpen ter discussie. De vraag is of studenten hierop zitten te wachten, zeker nu de invulling van deze onderwerpen nog onduidelijk is. Ook een groot aantal docenten zal hier niet blijmoedig tegenover staan, denkt Wijdeven.

Ondanks de kanttekeningen is Front vrij positief over het onderwijsprofiel. “Het nieuwe onderwijsprofiel sluit goed aan bij onze pijlers: de actieve student, communicatie en internationalisering. Het benadrukt het belang om actief te zijn naast je studentenleven. Zo biedt het mobility window studenten de ruimte om zonder studievertraging op exchange te gaan,” laat Maas weten.

Concreter

Toch moet het implementatieplan concreter volgens de vicevoorzitter. “Op een aantal punten is het gewoon nog te onduidelijk.” Maas merkt bijvoorbeeld op dat faculteiten op verschillende wijze invulling geven aan het profiel. “We vragen ons af of er een eenduidig profiel komt, of dat het losse profielen per faculteit worden.” Hij ziet dat de ene faculteit het profiel betrekt per studie, terwijl andere faculteiten het faculteitsbreed benaderen.

Tijdens de eerstvolgende universiteitsraad, die 16 december plaatsvindt, zal het Tilburgse Onderwijs Profiel uitvoerig besproken worden.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.