Dirk Brounen over oorlog op de woningmarkt

Woningcorporaties zijn gierig, volgens minister Wonen en Rijksdienst Stef Blok. De corporaties betichten Blok er weer van hun sector kapot te maken. Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie, is milder: “Corporaties hebben de beste bedoelingen, de minister is niet de vijand.”

Het is oorlog op de woningmarkt. Minister Blok vindt dat woningcorporaties gierig zijn en de bouw van voldoende woningen blokkeren. Hierdoor staan mensen eindeloos lang op de wachtlijst. Hij dreigt met een strafmaatregel als er niet snel meer huurwoningen worden gebouwd.

Marc Calon, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes, zegt dat de minister verantwoordelijk is voor de problemen in de sector. Hij noemt de verhuurdersheffing, een wet waarbij winst van de corporaties wordt afgeroomd, ingewikkeld en de oorzaak voor het gat in de productie. De kritiek van Blok vindt hij goedkoop en doorzichtig. Hij spreekt van een schandaal en is blij dat Blok niet aanblijft als woning-minister.

Tegenspraak

Hoogleraar Dirk Brounen prijst de moed die minister Blok toont om de heilige huisjes te hervormen. De minister ziet namelijk graag dat corporaties grotere delen van hun woningbezit verkopen, zodat het corporatiebezit krimpt tot hun kleinere taakgebied. Die verkoopopbrengst kan dan worden ingezet voor nieuwbouw. Hier ziet de hoogleraar alleen een vreemde tegenspraak. “Door meer nieuwbouw groeit het corporatiebezit, terwijl de minister een kleiner corporatiebestand voor ogen heeft. Moeten krimpen, maar ook meer moeten nieuwbouwen. Dat is een vreemde combinatie, die bij veel corporaties niet van harte wordt opgepakt.”Tegengestelde prikkels werken verlammend volgens de hoogleraar. De recente regulering van de lonen van corporatiebestuurders heeft hun salaris daarnaast deels afhankelijk gemaakt van de omvang van hun woningportefeuille. “Dus grootschalig verkopen leidt op termijn tot minder eigen salaris. Niet echt een effectieve prikkel.”

Relatietherapie

Maar hoe gaan de woningcorporaties en de minister de strijdbijl begraven, zonder dat er gewonden vallen? Dirk Brounen heeft de oplossing: relatietherapie. “Ga eens goed met elkaar in gesprek, in plaats van de media als communicatiekanaal te gebruiken. Er wordt nu te veel gesproken in halve zinnen en op basis van achterhaalde vooroordelen.” De hoogleraar schetst dat lang niet alle woningcorporaties rijk zijn en inefficiënt werken. “Ze werken hard met de beste bedoelingen.”

Ook vindt hij dat de minister wat meer krediet moet krijgen. “Het is een misverstand dat Blok de gemeenschappelijke vijand van de woningcorporaties is. Hij wil echt iets met hen bereiken. Dat lukt hem niet alleen. Alleen ga je harder, samen kom je verder,” besluit de hoogleraar.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.