Student op kamers: je rechten en plichten

Amsterdamse studenten voeren actie tegen huisjesmelkers. Die verhuren luxe studentenwoningen in leegstaande kantoorpanden. Maar kookplaten werken niet, kamers zijn klein en onveilig. Wat kun je daar als student tegen doen? En wat voor rechten en plichten heb je als huurder? Zes vragen over studenten en huurrecht.

Mag de verhuurder onaangekondigd binnenlopen?

Nee. Alleen op afspraak.

Wie moet reparaties verrichten?

Jij en de verhuurder. Kleine reparaties doe je zelf. Grote reparaties en groot onderhoud doet de verhuurder. Ingebouwde vaatwassers zijn voor de verhuurder, gloeilampjes voor jou. Als er iets groots gedaan moet worden, moet je de verhuurder wel binnenlaten. Schade die je zelf hebt veroorzaakt, repareer je zelf. Verricht de verhuurder kleine reparaties, dan mag hij de kosten aan jou doorberekenen.

Wie kan me helpen bij conflicten met de verhuurder?

Voor procedures over een lagere huur of achterstallig onderhoud kun je het beste eerst contact opnemen met de verhuurder. Loopt dat nergens op uit, ga dan naar de Huurcommissie. Meestal is het verstandig daarvoor eerst naar de Rechtswinkel te gaan, of het Juridisch Loket. Voor (gratis) juridische bijstand.

Betaal ik niet te veel?

Als er achterstallig onderhoud is zou dat kunnen. Dan mag je tijdelijk geen huur betalen, maar laat je daarover dan wel goed voorlichten door een juridische hulpverlener. Ook kan een verhuurder te veel geld vragen voor onzelfstandige kamers. Daarvoor bestaat namelijk een puntensysteem. Betaal jij teveel? Doe de huurprijscheck.

Mag ik mijn kamer onderverhuren?

Dat mag, als de verhuurder dat ook goed vindt.

Wanneer mag de verhuurder de huur opzeggen?

Bij wanprestatie. Je moet je gedragen als een goede huurder. Die betaalt zijn rekeningen op tijd en heeft niet wekelijks op werkdagen luidruchtige feestjes tot diep in de nacht. De verhuurder mag de huur ook opzeggen als hij de woonruimte zelf dringend nodig heeft. Bijvoorbeeld voor zijn eigen gezin of omdat hij de woning wil slopen of renoveren. Wel moet dan een afweging gemaakt worden: weegt het belang van de huurder zwaarder dan jouw belang?

Meer weten over huren? Bekijk de overzichtspagina van de Rijksoverheid. Het bericht over de Amsterdamse studenten komt van Kassa. Je kunt daar stemmen op huisjesmelker van het jaar.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.