Alle docenten in duizend dagen een BKO, gaat dat nog lukken?

Alle docenten in duizend dagen een BKO, gaat dat nog lukken?

Zevenhonderd dagen zijn er nog over van de duizend die de rector nodig zei te hebben om alle docenten aan een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) te helpen. Het percentage docenten met een BKO is alleen niet groter geworden, maar kleiner. Docenten moeten in de snelkookpan.

Driehonderd dagen geleden begon rector Emile Aarts een offensief om in duizend dagen het lage percentage van 48.4 procent docenten met een BKO aan Tilburg University te vergroten. Het landelijke percentage schommelt immers rond de 70 procent. De rector wil dat ruimschoots overtreffen en liefst alleen nog maar gekwalificeerde docenten zien.

Vooralsnog echter groeide het percentage niet en ging het zelfs een paar procentpunten omlaag. Tijdens het overleg Onderwijs & Onderzoek van 6 december verantwoordde de rector zich hierover tegenover de medewerkers- en studentenfracties, en gaf hij uitleg over een nieuw plan om docenten versneld een BKO te laten halen.

BKO-drain

Dat het percentage BKO’s iets omlaag is gegaan, is volgens Aarts te wijten aan het verloop in het personeelsbestand: er vertrokken toevallig meer docenten met BKO dan zonder. Verklaarbaar dus, maar ook een teken dat extra maatregelen geboden zijn. Bij het O&O legde Aarts daarom zijn plan uit dat hij bij de volgende Universiteitsraad wil verdedigen. Hij wil de meer ervaren docenten versneld aan een BKO helpen. “Daarmee gaan we de doelstelling helemaal realiseren.”

In een motel

Normaal gesproken sluiten docenten zich aan bij een ‘BKO-klasje’ en reflecteren ze een aantal keer op de manier waarop ze cursus geven. Daarbij schrijven ze aan een portfolio. Als dat document voldoende substantie heeft, krijgt de docent zijn papiertje. De rector wil ervaren docenten de kans geven dat in één keer te doen: ‘Een aantal dagen in een motel, in een mooie setting. Wanneer je begint, heb je hem niet en wanneer je stopt, heb je hem wel.’ Hiervoor wil de rector alvast 75.000 euro vrijmaken.

Kritische vragen

De medewerkersfracties Internationalen en Onafhankelijken lieten tijdens het overleg al blijken een ‘positieve grondhouding’ te hebben, maar kritische noten kwamen er wel. Zo vallen bepaalde docenten niet in de doelgroep die wordt aangespoord een BKO te halen, zoals promovendi of medewerkers met een kleine onderwijstaak. Worden zij niet buitengesloten? De rector antwoordde daarop dat ze niet worden uitgesloten, maar ook niet worden verplicht om deel te nemen.

Een andere belangrijke vraag was of zo’n snelkookpan de kwaliteit van het BKO-traject wel waarborgt. De rector verzekerde dat de versnelde cursus de docent evenveel uren aan reflectie kost als het reguliere traject. Ook benadrukte hij dat de kwaliteit van het onderwijs an sich ook niet zozeer het probleem is. Tilburg University scoort door de bank genomen goed op onderwijs, zoals blijkt uit evaluaties en enquêtes als NSE. Het is dan jammer dat een laag aantal BKO’s de verkeerde indruk wekt.

Maar als het een formaliteit is, kunnen de ervaren docenten dan niet gewoon een BKO krijgen, om ze werkdruk te besparen? Dat ging Aarts dan ook weer te ver. Veel docenten zijn ‘onbewust bekwaam’, maar het is helemaal niet verkeerd om ze ‘bewust bekwaam’ te maken: ‘Tijdens het BKO-traject krijgen de topdocenten ook het vocabulaire aangereikt om anderen te kunnen coachen.’

Sancties

De studentenfracties FRONT en SAM bleken minder enthousiast. Romy van Limpt van SAM denkt dat het zonder ‘sancties’ moeilijk is om het doel te halen. En ook Rutger Maas van FRONT wilde ‘monitoring’ van het proces en hamerde op de noodzaak om docenten ook digitale vaardigheden bij te brengen. De rector gaf daarop te kennen dat hij sancties niet gepast vindt op een universiteit en bestempelde de reacties van de studenten als ‘zuur’: ‘Het verkorte traject is een gouden greep.’

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.