JADS: vragen over geld en medezeggenschap

De rector magnificus is enthousiast als altijd over onze Bossche school, maar de fracties vroegen hem het hemd van het lijf over JADS tijdens de Dagelijks Bestuursvergadering. Er lag een stuk over de medezeggenschap binnen JADS en er lag een begroting waarover een advies moest worden gegeven.

Het document over het bestuur van JADS is uitgebreid en de verantwoordelijkheden zijn daarin belegd. Maar de vragen erover gaan vooral over medezeggenschap: Welke faculteitsraad is aan zet, wie is het aanspreekpunt voor studenten, hoe zit het met de examencommissies? Deze vragen over medezeggenschap waren gemakkelijk op te lossen voor de rector. Volg gewoon de lijn der faculteiten zoals ze er staan. Verder ligt het  vooral aan de communicatie op de website van JADS, studenten weten niet waar ze terecht kunnen met klachten en vragen. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. De rector beloofde daar naar te gaan kijken.

Het tweede voorliggende stuk was een nieuwe meerjarenbegroting van JADS. Begin dit jaar spraken vier partijen af dat ze JADS zouden financieren. Verspreid over 10 jaar zouden ze samen een aanloopverlies lijden van 17,8 miljoen euro. Hierbij opgeteld de kosten voor de projectvoorbereiding van drie miljoen gaf dat een totaal aan financieringsbehoefte van € 20,8 miljoen euro. De gemeente en de provincie zouden samen 20 miljoen euro voor hun rekening nemen. Kat in het bakkie dus voor TiU en TuE. Een nieuwe school beginnen zonder risico. Maar het grote probleem is dat er minder studenten zich aan hebben gemeld dan verwacht en dat daardoor de aanloopverliezen groter lijken te worden dan beraamd.

De raad was kritisch over de begroting en dan vooral over het aantal te verwachten studenten van JADS. De instroom valt nogal tegen. De rector gaf aan dat er maar drie dagen waren waarop de studenten zich konden inschrijven.  SAM, Front en de Onafhankelijken gaven aan dat het cijfer van 2020 ook nog erg rooskleurig is voorgesteld:

In de meerjarenbegroting van JADS was de volgende instroom opgenomen:

tabelletjeIn de begroting is de prognose voor 2017 al bijgesteld tot totaal 55 studenten, waarvan 10 internationaal.

TiU International vroeg wie de verliezen gaat nemen als de boel mislukt. Of wie de winst gaat pakken als het allemaal wel groots en meeslepend wordt in Den Bosch. Daarop was nog geen antwoord. Maar de rector gaf aan dat de gemeente en provincie zich garant hebben gesteld voor de verliezen, tenzij die structureel worden. De werving van studenten heeft dus ‘eerste prioriteit’.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.