Eerste hulp voor suïcidale mensen

De provincie Noord-Brabant is voor het tweede jaar op rij de nummer twee van Nederland in de lijst van het CBS van zelfdodingen, met 312 zelfdodingen in 2015. Alleen Groningen staat hoger op de lijst. Christina van der Feltz-Cornelis, hoogleraar sociale psychiatrie aan Tilburg University, is daarom initiatiefnemer van het regionaal project Suïcide Preventie Noord Brabant. Met dit initiatief wil Van der Feltz-Cornelis een platform creëren waardoor zorgverleners beter kunnen communiceren en informatie uit kunnen wisselen over mensen met suïcidale gedachten.

“Door de decentralisatie van de zorg voor jeugdigen is het merendeel van de verantwoordelijkheden bij de gemeenten terecht gekomen. En sommige van deze gemeenten leggen hun prioriteiten ergens anders.” Hierdoor vallen bepaalde jeugdigen in een zwart gat zonder contact met zorginstanties terwijl zij wel hulp nodig hebben. Anderen komen op een lange wachtlijst te staan. “Lang wachten is funest als het gaat om iemand met suïcidale gedachten”, zegt de psychiater. Vooral onder mannen tussen de 20 en 30 jaar is het aantal zelfdodingen flink gestegen.

Contact zoeken

Samen met instellingen als GGZ en plaatselijke GGD’s doen ook verschillende huisartsen en patiëntenorganisaties mee aan dit initiatief. “Er moet een soort monitoringssysteem zijn waarin bijvoorbeeld huisartsen en mensen op de eerste hulp met elkaar kunnen communiceren als er mensen zijn die binnen de risicogroep vallen”, vindt Van der Feltz-Cornelis. Het is de bedoeling dat de personen met behulp van dit systeem niet alleen gesignaleerd maar ook gecontacteerd kunnen worden. “De GGZ waar de desbetreffende persoon onder valt kan dan contact opnemen. Zorginstellingen zoeken op dit moment bijna nooit zelf contact met een persoon”, aldus Van der Feltz-Cornelis. “Met dit initiatief hoop ik dus op een soort eerste hulp voor suïcidale gedachten.”

Van der Feltz-Cornelis: “60% van de zelfdodingen gebeurt door mensen die niet in de zorg zijn. Die mensen hebben geen contact gehad met een zorginstelling.” In de meeste gevallen gaat het bij zelfdoding om mensen met een psychische stoornis zoals depressie. Mensen die al eerder een poging gedaan hebben zichzelf van het leven te beroven zijn volgens de psychiater een verhoogde risicogroep. Zij zouden gebaat zijn bij betere communicatie tussen verschillende zorginstellingen.

Het doel van deze samenwerking is met deze aanpak het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant terug te dringen. Over vier jaar moeten er minstens 20% minder mensen zijn die zichzelf van het leven beroven. Volgens het Bureau voor de Statistiek zijn er in Nederland sinds 2007 30% meer mensen die zelfmoord plegen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.