Per jaar 1 miljard extra nodig voor onderzoek

Het is hoog tijd voor extra investeringen in onderzoek en innovatie. Als Nederland internationaal niet achterop wil raken, moet er tenminste 1 miljard per jaar extra worden geïnvesteerd. Dat adviseert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

Nederland dreigt als onderzoeksland onder het internationale gemiddelde te raken, waarschuwt de AWTI. Landen als Duitsland en Zwitserland besteden gemiddeld 3% van het bruto binnenlands product aan onderzoek, Nederland blijft steken op 2%. Bovendien nemen volgens de huidige plannen de publieke investeringen in onderzoek en innovatie de komende jaren nog verder af. Volgend jaar zal de overheid 6 miljard euro investeren, tegenover 6,2 miljard in 2016.

Tijd voor actie, stelt de AWTI. Wil Nederland tot de top van onderzoekslanden behoren, dan moet er jaarlijks 1 miljard extra worden uitgetrokken. Ook private partijen moeten volgens het adviesbureau vaker de portemonnee treken.

Noodklok

Eerst moet het niveau van onderzoeksfinanciering worden opgetrokken naar dat van de omringende landen, meent de AWTI. Belangrijk hierbij is dat er ook meer ruimte komt voor ongebonden en risicovol onderzoek voor de lange termijn. Daarnaast moet de samenwerking tussen publieke en private instellingen worden verstevigd.

De AWTI is niet de enige instelling die de noodklok luidt.  Eerder braken de ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een lans voor 7,5 miljard euro aan extra investeringen op de lange termijn. In 2015 pleitte de commissie Breimer voor 119 miljoen euro extra per jaar voor de bètadisciplines. Nederland is de slag om toptalent in chemie en fysica aan het verliezen, waarschuwde de commissie.

AWTI

De AWTI adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De adviesraad is onafhankelijk.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.