Universitair diploma helpt migranten niet aan werk

Eerste en tweede generatie migranten vinden steeds vaker hun weg naar de universiteit. Toch komen ze moeilijk aan werk. Dit blijkt uit het rapport Integratie in zicht? van het Sociaal Cultureel Planbureau.

In het rapport kijkt het SCP vooral naar de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Zijn de verschillen in positie tussen deze groepen en autochtone Nederlanders toe- of afgenomen?

Op het gebied van onderwijs doen migranten het steeds beter. In het basisonderwijs gaan de prestaties in begrijpend lezen en rekenen van niet-westerse leerlingen vooruit. Uit ontwikkelingen in de Cito-scores blijkt dat de achterstand afneemt. Ook komen steeds meer migranten op het hbo of de universiteit terecht.

Werkloosheid

Helaas vertaalt deze inhaalslag op onderwijsgebied zich niet in een betere positie op de arbeidsmarkt. “De toegang tot (vast) werk is een groot knelpunt,” constateert het SCP. Onder de jonge migranten is de werkloosheid drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Over de periode 2003 tot en met 2015 zijn allochtonen uit alle leeftijdscategorieën amper vooruit gekomen op de arbeidsmarkt. Voor een migrant is een universitair diploma minder waard dan voor autochtone Nederlanders.

De reden? Het SCP concludeert dat de hoogte van de werkloosheid onder migranten sterk wordt bepaald door de conjunctuur: “Zit deze tegen, dan stijgt de werkloosheid snel en neemt het verschil met autochtone Nederlanders toe. Hieruit blijkt hoe kwetsbaar de arbeidsmarktpositie is van veel migranten en hun kinderen. Trekt de conjunctuur aan, dan nemen de verschillen in werkloosheid af.”

Discriminatie

Opleidingsniveau en leeftijd verklaren maar slechts voor de helft het verschil in werkloosheid, blijkt uit het rapport. “Het resterende verschil hangt onder meer samen met discriminatie.” Dit zorgt voor spanningen en bitterheid. “Er bestaat een breed gevoel van met ‘twee maten meten’; migranten of moslims worden veel negatiever beoordeeld dan anderen. Bij veel jongeren is hierdoor sprake van een sterk gevoel van uitsluiting.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.