Gabe van der Zee treedt terug

De secretaris van het College van Bestuur treedt terug. Tijdens de mededelingen van de Uraad werd dit door collegevoorzitter Koen Becking bekend gemaakt. Volgens het officiële bericht van de universiteit stopt Van der Zee ermee in gezamenlijk overleg én op persoonlijke gronden. De secretaris wordt directeur van de nieuwe afdeling Strategische Projecten waarvan het nieuwe Mediacluster in de Spoorzone een speerpunt is. Er komt een nieuw derde collegelid.

Gabe is nog geen drie jaar secretaris, in januari 2014 volgde hij Mylene Zwaans op die na slechts één jaar plotseling moest vertrekken. De functie werd vlak voor de benoeming van Gabe flink uitgekleed. Eerder was de secretaris ook de hoogste directeur van de diensten, maar deze verantwoordelijkheid trok Koen Becking destijds naar zich toe. Wel kwam er een programmamanager  om het bestuur te versterken maar die is reeds lang weg.

Nieuw collegelid

Er komt een nieuw derde collegelid, iets wat Jan Hommen ( Stichtingsbestuur) in februari al zei. Het profiel is al bekend, zo stond er zojuist op het intranet. Maar hoe zat het ook al weer met dat derde collegelid?  Tot 2005 had de universiteit een driekoppig College van Bestuur. In dat jaar vertrok Kees Mouwen, vice-voorzitter van het CvB, naar Tias Nimbas. Als CvB-lid was hij verantwoordelijk voor de financiën van de universiteit, facilitaire zaken, het informatiserings- en automatiseringsbeleid, de bibliotheek en bouw en huisvesting. De universiteit koos er na zijn vertrek voor om geen nieuwe vice-voorzitter te benoemen, maar de verantwoordelijkheden te verdelen tussen de Rector Magnificus en Collegevoorzitter.

Ook stelden ze een Secretaris/Algemeen Directeur aan, die in deze combinatiefunctie verantwoordelijk was voor de bedrijfsvoering en voor coördinatie van het beleids- en besluitvormingsproces. Het ging onder meer om aansturing van de directeuren van de diensten en om ondersteuning van het CvB. Deze functie werd steeds verder uitgekleed tot de functie secretaris van Gabe van Zer Zee, die dus nu afscheid neemt.

Nu volgt er een nieuw derde collegelid. Wat haar bevoegdheden worden is nog niet bekend, maar daar zijn ze het al wel over eens aldus het bericht op intranet, zie ook hieronder.

On Thursday December 15th the Board of Governors has taken the basic decision to expand the Executive Board with a vice-president/third member. The details of this decision will be worked out in the coming months after further consultation.

In joint consultation, it has been decided that Gabe van der Zee will resign as Secretary General of the University on personal grounds per January 1, 2017. He will continue his career at Tilburg University as Strategic Projects Director. The Executive Board is looking to recruit a new Secretary General in the short term. Agreements have been made on the performance of the Secretary General’s duties. The Executive Board wants to thank Gabe van der Zee for his commitment and contribution and wishes him every success in his new position.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.