Haat tegen rijkdom is gevaarlijk

Economische gelijkheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Maar zijn de motieven achter deze wens wel zo nobel? Volgens Roshnee Ossewaarde, filosofe aan de Tilburg School of Catholic Theology, worden we vooral gedreven door afgunst.

Schreeuwen om economische gelijkheid. Komen die kreten voort uit oprechte betrokkenheid? “Of zijn het de kreten van ontevreden mensen, die niet verder dan hun eigen belangen kunnen denken en voelen? Hebben wij hier met rechtvaardigheidsgevoel en de strijd tegen onrechtvaardigheid te maken, of met het verlangen zelf macht te bezitten en te hebben wat de ander heeft?” Dit vraagt Ossewaarde zich hardop af in een opinie in het Nederlands Dagblad.

De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Onlangs maakte Oxfam Novib bekend dat de acht rijkste mensen ter wereld evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Een conclusie die tot veel verontwaardiging leidt. Terecht, meent Ossewaarde, want extremen ondermijnen een democratie. Maar de Tilburgse wetenschapper plaatst tegelijkertijd interessante vraagtekens bij die stelling.

 Gevaar

De obsessie met de rijken der aarde heeft ook een gevaarlijke kant, stelt Ossewaarde. Er lijkt een sterk rechtvaardigheidsgevoel aan ten grondslag te liggen, maar is afgunst hier niet de daadwerkelijke motor? Willen mensen niet gewoon zelf tot de machtigsten behoren?

Ossewaarde: “In een notendop gaat het om het volgende: walg ik van overvloed en luxe? Als het antwoord nee is, zou ik er goed aan doen om kritisch naar mijn eigen kreten te gaan kijken en luisteren.” De haat tegen rijkdom is net zo gevaarlijk als de rijkdom zelf.

Lees het volledige artikel hier.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.