OSIRIS informatiemiddag is goed voor kritische vragen

Personeel dat de onderwijsadministratie doet, kreeg vandaag uitleg over het nieuwe studenteninformatiesysteem OSIRIS.

Docenten zijn ook uitgenodigd, toch zitten er overwegend mensen van de administratie in CZ 9 om 12.15u. Jennieke Broekmate van het OSIRIS-project opent haar presentatie over de studiegids en het rooster. Ze laat zien welke stappen de medewerkers straks globaal gaan doorlopen. Op een verwarde blik uit het publiek zegt ze: “Als je vragen hebt, mag je ze altijd stellen hoor.”

Vragen blijken er voldoende. Medewerkers zijn best positief over het nieuwe systeem maar hebben ook vragen en bedenkingen. Terwijl Broekmate ze verder door het systeem loodst, komen de vragen vanzelf. “Kun je straks ook aangeven of het om een computertentamen gaat?” vraagt een medewerker. “Dat kan,” reageert Broekmate. “Dan komt hier een plusje bij.”Meer vragen volgen. Zoals: “Kunnen we vakken aan elkaar koppelen? Docenten vinden het heel vervelend om resultaten drie of vier keer in te vullen.” Dat weet Broekmate niet, zegt ze. “Komen de roosters ook in Outlook?” Dat is wel de bedoeling, reageert OSIRIS-projectleider Marien de Clercq. “Wanneer?” klinkt uit het publiek. “In de komende maanden, vóór het komende studiejaar,” aldus De Clercq.

September 2017, aan de start van het nieuwe collegejaar, moet OSIRIS gebruikt worden. Daar zijn zorgen over: “Dat je dan ineens tegen van alles aanloopt.” De Clercq: “Er komen nog voorlichtings- en trainingssessies. En er zijn uitgebreide handleidingen gemaakt. We gaan het systeem niet zomaar ineens openzetten.” Broekmate: “Per faculteit is ook een superuser aangesteld. Daar kan je terecht met je vragen.”

Op nagenoeg alle vragen kunnen Broekmate en De Clercq bevredigend antwoord geven. Of de zorgen blijvend weggenomen gaan worden en het allemaal soepel verloopt, is nog even afwachten. Rest nog één kritische vraag. Kunnen studentengroepen straks wel divers worden ingedeeld? “Je wil niet dat alle mensen uit Eindhoven bij elkaar gaan zitten,” vat iemand het samen. En: “We moeten volgens het nieuwe onderwijsprofiel niet aan groepen van 300 maar van 20 of 40 studenten gaan lesgeven,” zegt een andere medewerker. “Dus moet je als docent de mogelijkheid krijgen die groepen optimaal in te delen. ” Kan dat, kunnen studenten random worden verdeeld? De Clercq: “OSIRIS weet niet wie vriendjes en vriendinnetjes zijn.” Het kan dus niet, concludeert de medewerker.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.