Gedachtenpolitie of meer ideologische diversiteit?

Pieter Duisenberg (VVD) pleitte gisteren in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar de politieke kleur van Nederlandse onderzoekers.

Hij stelde dat Nederlandse universiteiten te kampen hebben met een cultuur van ‘politieke homogeniteit’, meldt Scienceguide. Deze cultuur zou ertoe leiden dat er te weinig tegenspraak bestaat, wat volgens hem recent te zien was in de kwestie rond een Amsterdamse antropologe: “Onderzoek zoals van die dames die bij IS hadden gezeten en het allemaal heel fijn hadden gevonden, dat wordt allemaal toegestaan.” Duisenberg vroeg de minister vervolgens om een landelijk onderzoek naar de ideologie van Nederlandse onderzoekers, zoals volgens hem ook in Amerika en Engeland heeft plaatsgevonden.

Minister Bussemaker riposteerde daarop dat de politiek geen gedachtenpolitie moet willen zijn: “Dat ga ik niet doen. Onderzoekers worden altijd op kwaliteit beoordeeld. Ik ga niet van onze universiteiten en hogescholen politiek correcte organisaties maken, dan moeten we dat bij alle beroepsgroepen doen en moeten we ook een quotum bij het bedrijfsleven invoeren, omdat iedereen politiek correct verdeeld moet zijn. Daar bewijzen we de wetenschap en de samenleving geen dienst mee. Gaan inventariseren wat politieke voorkeuren zijn van wetenschappers staat daar echt, echt fundamenteel haaks op.” Met dit antwoord nam Duisenberg geen genoegen: hij kondigde aan een motie voor te bereiden.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.