Studenten wegsturen in tweede jaar: het mag wél

Update: het Landelijk Studenten Rechtsbureau laat op de website weten dat een BSA in het tweede jaar nooit is toegestaan. Maar in uitzonderingsgevallen blijkt het wél toegestaan. Onderstaand artikel berust daarom deels op onjuistheden. Een uitgesteld BSA mag wél en Tilburg University houdt zich aan de regels.

Universiteiten mogen maar één keer het bindend studieadvies opleggen, aan het einde van het eerste studiejaar. Toch worden studenten soms voorwaardelijk doorgelaten naar het tweede jaar en vervolgens alsnog weggestuurd. Dat mag niet, maar het gebeurt wel. Bijna tweehonderd gedupeerde studenten spannen nu een collectieve zaak aan tegen hogescholen en universiteiten. Hun eis: een schadevergoeding die kan oplopen tot enkele miljoenen.

Voor alle bacheloropleidingen aan Tilburg University geldt een bindend studieadvies. Dat houdt in dat de universiteit aan het einde van het eerste studiejaar beoordeelt of een student wel of niet geschikt is voor de studie. Maar in sommige gevallen krijgen studenten een ‘uitgesteld’ of ‘voorlopig’ advies, bijvoorbeeld omdat ze langere tijd ziek zijn geweest of aan topsport doen. Ze mogen hun studie voortzetten, maar kunnen vervolgens alsnog worden weggestuurd als ze in het tweede jaar onvoldoende studiepunten halen. En dat mag niet van de wet.

Miljoenenclaim

Het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) deed vorig jaar een oproep aan studenten die zich gedupeerd voelen omdat ze in het tweede studiejaar zijn weggestuurd. Bijna tweehonderd voormalige studenten van 22 hogescholen en universiteiten meldden zich. Sommige studenten wilden zich opnieuw inschrijven bij dezelfde opleiding. In veel gevallen zijn zij weer toegelaten. Maar de meeste gedupeerde studenten zijn inmiddels al iets anders gaan doen, en eisen een schadevergoeding voor de studievertraging die ze hebben opgelopen. De precieze hoogte van de collectieve claim is nog niet bekend, maar loopt mogelijk in de miljoenen.

In strijd met de wet

Vorig jaar bleek dat veel hogescholen en universiteiten studenten in het tweede studiejaar van hun opleiding verwijderen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs liet weten dat dit in strijd is met de wet. “Ik wil er duidelijk over zijn dat studenten onder geen beding de dupe mogen worden van regelingen binnen de instelling die niet conform de wet zijn vormgegeven”, schreef Bussemaker destijds aan de Tweede Kamer.

Ook onderwijsrechters van het CBHO bevestigden met verschillende vonnissen dat onderwijsinstellingen alleen aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies mogen opleggen. Het is ja of nee. Als studenten niet aan de norm voldoen maar vanwege persoonlijke omstandigheden toch door mogen naar het tweede jaar, dan mag die beslissing later niet meer worden teruggedraaid.

Tilburg University

Nadat het hoger onderwijs vorig jaar een tik op de vingers kreeg van Bussemaker en het CBHO, pasten de meeste hogescholen en universiteiten hun bsa-regels aan. Maar op Tilburg University is het nog steeds mogelijk om in je tweede studiejaar weggestuurd te worden. Op de website van de universiteit staat dat studenten die te weinig studiepunten hebben gehaald in het eerste jaar in bijzondere gevallen hun studie ‘voorwaardelijk’ mogen voortzetten. Aan het einde van het tweede studiejaar volgt dan een tweede bsa.

Loes Jongen, een van de onderwijscoördinatoren van de Tilburg School of Humanities, bevestigt dat het inderdaad voorkomt dat studenten een uitgesteld bsa krijgen. “Maar dat gebeurt alleen in bijzondere gevallen”, zegt Jongen. “Binnen onze faculteit komen jaarlijks zo’n vijf tot tien studenten in aanmerking voor uitgesteld bsa, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of omdat ze naast hun studie aan topsport doen. Studenten moeten zich op tijd melden bij de decaan, en we maken altijd duidelijke afspraken.”

Persoonlijke omstandigheden

De regeling is bedoeld voor studenten die door persoonlijke omstandigheden niet aan de norm voldoen, maar de studie in principe wel aankunnen. De regeling is er dus juist om kwetsbare studenten tegemoet te komen, legt Jongen uit: “Er is een select groepje studenten dat iets meer tijd krijgt om aan het bsa te voldoen, omdat ze het in hun eerste studiejaar lastig hebben gehad door gebeurtenissen of omstandigheden in de privésfeer.”

Toch druist het uitgestelde bsa in tegen de rechten van de student. Natuurlijk zijn er twijfelgevallen te bedenken, maar in principe geldt: als een student na het eerste jaar mag blijven, dan mag hij ook écht blijven.

Voormalige studenten die in hun tweede studiejaar of later zijn weggestuurd en zich gedupeerd voelen, kunnen zich nog aanmelden bij het LSR. Dat doe je hier.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.