Zonder TOP-docent geen TOP-student

Het Tilburgse Onderwijs Profiel (TOP) krijgt pas goedkeuring van personeelsfractie Onafhankelijken wanneer docenten de kans krijgen om te voldoen aan de onderwijsambitie. Het vergt een nieuw HR-beleid.

Personeelsfractie Onafhankelijken benadrukte dat instemming met het TOP alleen wordt verleend wanneer ook aan de docenten wordt gedacht. De nieuwe onderwijsfilosofie vergt op zijn minst een verbeterd Human Resources-beleid voor docenten, zei de fractie gisteren tijdens medezeggenschapsoverleg OO&V.

“Als karaktervorming de rode draad is binnen de opleiding, dan moeten we ook docenten hebben die het goede voorbeeld kunnen geven in het onderwijs”

Rector Emile Aarts stelde de studenten- en personeelsfracties op de hoogte over de voortgang van het TOP. De faculteiten gaven intussen groen licht. Vanaf volgend jaar worden studenten opgeleid volgens een nieuwe filosofie. Niet alleen krijgen ze kennis en kunde aangeleerd, maar ook wordt er aan hun karakter gewerkt. Kleinschaligheid en ethische vorming moeten ervoor zorgen dat Tilburg intellectuelen aflevert die zelfstandig kunnen reflecteren en een moreel kompas bezitten.

Karaktervorming of verkleutering

De meeste partijen lieten doorschemeren dat TOP op een positieve grondhouding kan rekenen. De studentenfracties hoopten wel dat er wordt gezorgd voor voldoende zaalcapaciteit en dat studenten ook genoeg vrijheid behouden om eigen keuzes te maken in het curriculum. Ook personeelsfractie Internationalen zei te willen waken voor ‘verkleutering’ van het onderwijs. Aarts zei dat deze problemen op zijn netvlies stonden en dat hij de dialoog hierover open wilde houden.

Harde eis

Loes Jongen van Onafhankelijken kwam met een harde eis: “Als karaktervorming de rode draad is binnen de opleiding, dan moeten we ook docenten hebben die het goede voorbeeld kunnen geven in het onderwijs.” Om de ambities binnen TOP vorm te geven, moeten docenten volgens de Onafhankelijken tijd en mogelijkheden hebben om zich in te zetten voor onderwijs. Dit vraagt om centraal HR-beleid, waarin wordt ingezet op een herwaardering van onderwijsprestaties en meer carrièremogelijkheden binnen het onderwijsdomein.

Toezegging

Aarts antwoordde hierop dat er wat hem betreft vooral een omslag nodig is in de ‘cultuur’: “dat docenten niet meer spreken van onderwijslast maar van onderwijslust.” De fractie Onafhankelijken gaf aan concrete plannen te willen zien. De rector zei daarop dat reeds begonnen is met het ‘op kleine schaal’ ontwikkelen van een nieuw HR-beleid in samenwerking met de HR-officers en hierover ook in gesprek te willen met de personeelsfracties.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.