Promovendi krijgen extra tijd voor medezeggenschap

Na lang lobbyen heeft Tilburg PhD Platform (TIPP) eindelijk succes: deze promovendi krijgen extra tijd om van zich te laten horen in de medezeggenschap.

Rector Emile Aarts kwam met die toezegging tijdens het vooroverleg OO&V van de Universiteitsraad. De details worden nog besproken. Anne de Vries, die namens fractie Onafhankelijken in de U-raad zetelt en zelf promovenda is, is alvast blij met deze toezegging: “Hiervoor verdient het CvB lof.” Zelf stelt ze voor dat promovendi één maand extra krijgen per jaar bestuurswerk. Zet een promovendus zich vier jaar in voor TIPP, dan krijgt deze dus vier maanden extra om het proefschrift af te ronden met behoud van salaris.

Promovendi zijn maar weinig te vinden in de raden. Ze worden immers geacht hun proefschrift af te ronden en daarnaast onderwijs te verzorgen, artikelen te publiceren en congressen te bezoeken. Promotoren raden hun promovendi daarom vaak af om ook actief te worden in de medezeggenschap. De Vries: “Het gevolg hiervan is dat het moeilijk is om promovendi te vinden, waardoor hun stem niet wordt gehoord. Dat kan nu veranderen.”

Overigens is niet elke promovendus hiermee geholpen, het gaat vooralsnog alleen om de promovendi van TIPP. En sommige promovendi worden helemaal niet vertegenwoordigd. Tijdens het DB-overleg vandaag kwamen bij de bespreking van het nieuwe kiesreglement de promovendi ter sprake die vaak vanuit China komen en  vandaaruit worden betaald met een beurs. De Vries: “Wanneer deze bursalen promoveren, krijgt de universiteit wel de promotiebonus, maar hen is geen officiële status gegund. Ze hebben geen rechten, zoals het recht op zwangerschapsverlof, geen stemrecht en geen mogelijkheid om in de medezeggenschap te functioneren.”

De Onafhankelijken ijveren ervoor om deze bursalen wel een officiële status te verlenen, maar collegevoorzitter Becking gaf aan dat hiervoor geen plaats is in het kiesreglement waarover bij de volgende U-raad van 10 februari wordt gestemd. Wel zegt het CvB zich in de status van deze bursalen verdiepen..

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.