Universiteitsraad adviseert positief op implementatie TOP

Universiteitsraad adviseert positief op implementatie TOP

De universiteitsraad heeft positief advies gegeven op de visie en implementatie van het Tilburgs Onderwijsprofiel (TOP). Alle fracties waren enthousiast over de visie, de implementatie riep een aantal kritische vragen op.

Loes Jongen van Fractie Onafhankelijken beet de spits af. Net als het College van Bestuur (CvB) hecht de fractie belang aan kleinschalig en persoonlijk onderwijs en ziet zij de meerwaarde van meer nadruk op vaardigheden binnen het onderwijs. “Het is nu van belang dat het profiel inhoud krijgt en vertaald wordt naar de colleges,” vindt Jongen. Ze geeft aan dat er parallel aan TOP moet worden ingezet op een cultuurverandering. Dit houdt in dat docenten meer carrièremogelijkheden aangeboden krijgen, er meer aandacht komt voor waardering van onderwijsprestaties en dat het aanbod van tijdelijke contracten voor docenten een halt toegeroepen wordt.

“Het bestaan van TOP hangt af van onze docenten”

Jongen betoogt dat er op deze manier ingezet kan worden op het behoud van onderwijskwaliteit. “Het bestaan van TOP hangt af van onze docenten. Zij geven het profiel vorm en inhoud,” meent Jongen. Anneloes van Delft voegde daar namens Fractie SAM aan toe dat uit onderzoek van het ISO blijkt dat slechts vier procent van de hoogleraren onderwijs als prioriteit ziet. Ook zij zijn daarom voorstander van aandacht voor cultuurverandering.

TiU International stond volledig achter de visie van het Tilburgs Onderwijsprofiel. Koen van Aeken stipte namens de fractie wel aan dat de verschillende faculteiten allemaal een eigen DNA bezitten. “Het is dus belangrijk dat ze ruimte krijgen om een eigen invulling aan de implementatie van het onderwijsprofiel te geven.” Loes Jongen was het deels met deze uitspraak eens, maar wees erop dat studenten wel de bouwstenen van het onderwijsprofiel moeten herkennen, ongeacht welke opleiding ze volgen.

Illustraties Jeroen de Leijer

Illustraties Jeroen de Leijer

De studentenfracties haalden een aantal praktische punten aan. Zo vroeg Elbrich Meijering van Fractie Front zich af of het ‘morele kompas’ waarover studenten volgens TOP moeten beschikken, niet eerder neigde naar een voorgeprogrammeerd GPS-systeem. Aarts was hier duidelijk over: “Nee, er wordt ingezet op een moreel kompas.” Van Delft vroeg namens Fractie SAM met succes om de verplichte extracurriculaire activiteiten uit het plan te verwijderen.

Aarts was tevreden over de input van alle fracties. “Het is goed om te horen dat iedereen achter onze visie staat en deze ook begrijpt.” Hij gaf aan dat het CvB dagelijks bezig is om de aangedragen punten te verbeteren. Ook beseft hij dat er druk op de tijdslijn en implementatie staat, maar dat ze alles onder controle hebben. De raad heeft vervolgens unaniem positief geadviseerd op de visie en het implementatieplan van TOP.

Onze lezers vroegen eerder of wij de TOP nader wilden onderzoeken. Zie hier de achtergronden.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.