Pilot flexstuderen start volgend collegejaar

De universiteitsraad heeft ingestemd met het deelnemen aan de pilot ‘flexstuderen’. Deze pilot geeft mantelzorgers, topsporters en ondernemers de mogelijkheid een beperkt vakkenpakket te kiezen tegen een lager collegegeldtarief.

Deze studenten kunnen jaarlijks tussen de 30 en 42 ECTS aan vakken volgen. Het collegegeld varieert dan tussen de 1.152 (30 ECTS) en 1.615 euro (>36 en ≤ 42) per paar. Maximaal 75 studenten kunnen meedoen aan de pilot: 20 mantelzorgers, 30 topsporters en 25 ondernemers. De pilot gaat in het studiejaar 2017/2018 van start.

Mantelzorgers

De universiteitsraad kaart wel een aantal pijnpunten aan. Zo maakt Romy van Limpt van Fractie SAM zich zorgen over de mantelzorgers: “Zij ontvangen geen financiële ondersteuning vanuit het profileringsfonds (geld dat je krijgt als je studievertraging oploopt omdat je bijvoorbeeld een bestuursjaars loopt of ziek bent, red.), terwijl het van groot belang is dat zij hun semester flexibel kunnen inrichten. Wij hebben twijfels of het flexstuderen voor deze groep flexibel genoeg is.”

Hans Haans van Fractie Onafhankelijken doet hier nog een schepje bovenop. Hij vindt de regeling alles behalve flexibel: “Studenten moeten tussen de 30 en 42 ECTS per jaar volgen. Maar mantelzorgers weten van tevoren niet hoe zwaar hun zorgtaak gaat zijn. Als het tegenvalt, kunnen ze maar enkele ECTS volgen en betalen zij dus voor colleges die ze niet kunnen volgen.”

Groepen opvullen

Elbrich Meijering van Fractie Front merkt op dat in het plan niets vermeld staat over het opvullen van de doelgroepen. “Wat nou als de groep voor mantelzorgers een wachtlijst van vijf studenten kent, terwijl de groep voor topsporters nog vijf plaatsen vrij heeft. Kan deze groep dan opgevuld worden met mantelzorgers?” Ook vraagt de fractie zich af hoe het met de studenten zit die instromen in het tweede semester. Moeten zij betalen voor 30, of voldoet 15 ECTS?

Aanpassingen in het plan

Collegevoorzitter Koen Becking vraagt de aanwezige fracties om steun voor het experiment. “We zien wel wat ervan komt. We gaan er in ieder geval van leren.” Hij geeft aan dat het College van Bestuur haar best gaat doen om alle verbeterpunten op te lossen. Geprobeerd gaat worden mantelzorgers ook op te nemen in het profileringsfonds, zodat ook zij flexibel kunnen studeren. Verder belooft Becking dat doelgroepen elkaar kunnen opvullen en dat studenten die het tweede semester instromen, maar voor 15 ECTS hoeven te betalen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.