Invoering e-portfolio uitgesteld tot mei

Het e-portfolio zorgde afgelopen universiteitsraad voor veel onduidelijkheid bij de fracties. Daarom besloten zij de invoering uit te stellen tot mei, in de hoop dat er dan een duidelijker plan ligt.

Het e-portfolio is onderdeel van het Tilburgs Onderwijsprofiel, dat afgelopen vrijdag positief advies van de universiteitsraad kreeg. Het systeem moet, met behulp van een speciale LinkedIn-knop, zorgen dat alle TiU-studenten vanaf het eerste studiejaar een digitaal portfolio bijhouden waarin de studieprestaties en extra-curriculaire activiteiten worden vastgelegd. Een bijkomende doelstelling is dat studenten zo tijdens de studie al gestimuleerd worden zich breder te ontwikkelen.

Emile Aarts sprak van een praktisch systeem: “De meeste studenten hebben al een LinkedIn-profiel en kunnen met het systeem overweg. Het is bovendien een zeer kostenefficiënte pilot.”

Onduidelijkheid

Janne Wijdeven liet namens Fractie Front weten positief te zijn over de gedachte achter het e-portfolio (studenten motiveren om actief te worden), maar dit met een ander middel te willen bereiken: “We willen daarom graag rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven.” Fractie SAM sluit zich hierbij aan bij monde van Romy van Limpt: “Welke extra-curriculaire activiteiten worden meegenomen en welke niet? Wat zijn de precieze kosten?”

De werknemersfracties hielden zich wat meer op de achtergrond. Tobias Klein zegt namens TiU International in eerste instantie voor de invoering te zijn, maar gezien de opmerkingen van de studentenfracties lijkt het hem verstandig de beslissing uit te stellen. Ook Anne de Vries van Fractie Onafhankelijken heeft twijfels: “Is het nodig om het zo snel te implementeren? Ik zou het plan graag in detail uitgewerkt zien en er dan over beslissen.”

Studenten

“De vraag naar een e-portfolio komt vanuit de studenten,” reageerde Aarts. Hij gaf aan dat het om work-in-progress gaat en dat de praktijk moet leren hoe de voorgestelde vorm ervan uitpakt: “Het is soms goed om aan iets te beginnen zonder het al tot in de details te hebben uitgewerkt. Van deze relatief kleine investering, 75.000 euro, kunnen we een hoop leren. We zien wat een e-portfolio in de praktijk betekent. Daarna kunnen we evalueren en toewerken naar een professioneler portfolio,” vindt Aarts.

Na kort overleg tussen de fracties werd besloten dat ze toch meer duidelijkheid willen over het e-portfolio. Aarts ging hiermee akkoord, maar liet wel weten het raar te vinden dat het CvB nu aan de studenten moet uitleggen wat het voordeel van zo’n portfolio is, terwijl de studenten graag willen dat het wordt ingevoerd. Wordt vervolgd in mei.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.