Actieplan voor TOP-docenten

Rector Emile Aarts stelt samen met medewerkers een actieplan op om docenten meer perspectief te bieden.

Het was een harde eis van medezeggenschapspartij de Onafhankelijken. Deze partij wilde alleen akkoord gaan met de invoering van het Tilburgse Onderwijs Profiel (TOP) wanneer docenten hier beter voor worden uitgerust. Het profiel behelst immers een innovatieve manier om studenten op te leiden tot ‘TiU-shaped student’: het gaat niet alleen om kennis opdoen, maar ook om het aanleren van vaardigheden en karaktervorming.

Dat vergt dus ook veel meer van docenten, zo redeneerde de Onafhankelijken. Een grootschalige herziening van het onderwijs moet volgens deze partij dan ook samengaan met een verbeterd ontwikkelingstraject voor het docentencorps.

Daarnaast vindt de partij dat jonge docenten beter moeten worden behandeld. Nu is het zo dat zij vaak na één of twee tijdelijke aanstellingen hun contract niet verlengd zien en de universiteit moeten verlaten, met veel kennis- en ervaringsverlies tot gevolg.

Rector Aarts gaf de Onafhankelijken te kennen dat onderwijs hem aan het hart gaat. Hij ergert zich aan de universitaire cultuur waarin onderwijs als een ‘last’ wordt gezien in plaats van een ‘lust’ en waarin een carrière in het onderzoek geldt als nec plus ultra. Loes Jongen van Onafhankelijken: “We merkten dat onze visie gedeeld wordt door de rector en dat hij er echt werk van wil maken. Daarom konden we ook instemming verlenen aan TOP.”

De rector deed de toezegging om in mei met medewerkers om tafel te gaan en te praten over een actieplan met concrete stappen om de loopbaan van de docent stevig te verbeteren. Te denken valt aan de mogelijkheid om ook op basis van onderwijskwaliteiten hoogleraar te worden (‘onderwijshoogleraar’) en het terugbrengen van het aantal flexibele contracten. Ook stelt de rector voor om net als in Utrecht een ‘lab’ voor onderwijsinnovatie in te richten. Vandaaruit kunnen docenten worden vrijgesteld om innovatieve onderwijsprojecten te onderzoeken, toe te passen en ‘best practices’ te kunnen delen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.