SAM brengt profileringsfonds terug naar 290 euro

Studenten in bijzondere omstandigheden hebben weer recht op een beurs van 290 euro per maand. Het College van Bestuur had deze beurs eerder verlaagd naar 200 euro, maar Romy van Limpt van Fractie SAM wist het bestuur te overtuigen tot verhoging.

Het profileringsfonds is bedoeld voor studenten die studievertraging oplopen doordat ze bijvoorbeeld zwanger raken of te maken krijgen met familieomstandigheden. Ook topsporters hebben recht op een bijdrage uit het fonds.

Basisbeurs

De bijdrage die studenten krijgen was altijd gelijk aan het bedrag van de basisbeurs (290 euro). Na de afschaffing zijn de regels veranderd. De universiteiten kregen van de minister de richtlijnen mee om studenten er niet op achteruit te laten gaan. Tegelijkertijd moest het bedrag liggen tussen de 200 en 300 euro. Tilburg University koos ervoor het bedrag vast te stellen op 200 euro.

Ongenoegen

Dat tot ongenoegen van Fractie SAM. Vorig jaar sprak Gijs Kremers al uit dat zijn fractie zich niet kon vinden in deze wijziging. Ook Romy van Limpt ziet dat een kwetsbare groep studenten wordt benadeeld. “90 euro minder per maand is gewoon heel erg veel voor studenten. Studeren voor studenten in een overmachtssituatie wordt op deze manier onaantrekkelijker.”

Het CvB had de financiële bijdrage vorig studiejaar al teruggebracht naar 250 euro, met als uitleg er tussenin te gaan zitten. Niet genoeg, voor Van Limpt: “Studenten worden nog steeds benadeeld, want ze krijgen minder geld.” Tijdens de laatste universiteitsraad pleitte zij namens Fractie SAM voor een bijdrage van 290 euro. Ze beargumenteerde dat het de universiteit geen extra geld kostte, want het profileringsfondspotje blijft gelijk.

Koen Becking zei namens het CvB dat het geen probleem was om deze financiële bijdrage terug te brengen naar 290 euro.

Student-bestuurders

Bestuurders van studentenverenigingen krijgen 300 euro per maand, weer tien euro meer dan studenten die een beroep kunnen doen op het profileringsfonds.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.