Spoorzone ontspoort bijna

Moet er een dependance van Humanities komen in de Spoorzone? Dat was de inzet van de heftige vergadering vanmiddag bij de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities.

Het plan is om in de Spoorzone een mediacluster te bouwen met de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek, de Persgroep een paar bedrijven en een deel van DCI (Departement Communication and Information Sciences, voorheen CIW). Twee uur lang parlementeerde de faculteitsraad over iets dat de krant al kat in ’t bakkie noemt. Voorlopig wordt er nog niet gebouwd, en het beoogde tijdelijke pand mag nog niet bekend worden gemaakt omdat er nog huurders zitten die van niks weten. Toch wil Tilburg University al in 2017 beginnen in de Spoorzone.

Voorzitter Peter Broeder wist op een charmante manier de vergadering tot een goed einde te brengen, maar het had heel wat voeten in aarde. Voor hem lag een stuk waarin advies werd gevraagd op de vestiging van twee skill labs in 2017 en collegezalen in 2020 in de Spoorzone. De gemeente Tilburg, Fontys, provincie Noord Brabant en Tilburg University hebben uitgesproken dat het zinvol is dat alle partners ten minste 2,5 miljoen inleggen.

Geno Spoormans van de personeelsgeleding: “Ik lees veel algemene filosofische overwegingen die ons vrolijk stemmen, maar het blijft een raar moment om een opleiding te verplaatsen terwijl die net bezig is. Als ik denk aan de LAS-discussie;  toen is besloten dat de opleiding op de campus kwam (Liberal Arts and Sciences, red.). Er zijn veel studenten expliciet naar LAS gekomen omdat ze graag tussen andere opleidingen zitten. Gelukkig hebben we toen niet besloten voor een klooster ver weg, nu gaan we andere opleidingen weer wel van de campus halen.” Verder wilde de medewerkersfractie graag weten waarom het zo nodig in de Spoorzone moet. Wat zijn daarvan nu de voordelen voor Humanities en Tilburg University? De studentenfractie vond het stuk te vaag op het vlak van de studentenfaciliteiten: Hoe zit het met roostering, de catering, IT en natuurlijk de studieplekken?

Daarnaast vroeg  de hele faculteitsraad of de versnippering van de kleine faculteit met zeer uiteenlopende studies wel zo wenselijk is voor het imago en het groepsgevoel van Humanities. Decaan Drees benadrukte dat de raad de nieuwe vestiging moest zien als een kans. Directeur Oostrom gaf aan dat de subsidies van gemeente en provincie alleen gelden in de Spoorzone. Allen gaven aan het proces niet te willen vertragen, maar de stukken die voorlagen vonden de leden van de raad te vaag.

Onthouding van advies

Na een schorsing wilde de gehele raad zich onthouden van advies. De statuten werden erbij gehaald en na wat gekrakeel schorste men opnieuw. Stemmen gingen op om het advies twee weken uit te stellen zodat het document kon worden bijgewerkt. Maar toen werd de druk verhoogd. Gabe van der Zee, projectdirecteur, kwam langs en fluisterde met directeur Oostrom en decaan Drees. “De gemeente wil nu het antwoord weten,” zo maande Drees de vergadering.

Dat gaf enige verwarring, de warme sfeer in de vergadering werd killer. Er werd afgesproken dat er een clausule zou komen met daarin duidelijke toezeggingen van adequate voorzieningen, coherente roosters, geen versnippering en een identiteitspolicy, maar die werd door de decaan verschoven naar het Strategisch Plan. Onder druk gaven bijna alle leden van de fracties toch nog een positief advies voor de dependance in de Spoorzone. Bijna allemaal, want lid van de studentenfractie Wessel Kouw gaf een negatief advies. “Het bestuur zet tijdsdruk van de gemeente in als pressiemiddel. Ik laat me niet die kant opduwen. Tijdsdruk vind ik geen argument, dan had je het stuk eerder in de raad moeten brengen. Je weet gewoon nu niet waar je voor stemt, je weet niet wat er in die clausule staat. Zoals het stuk er nu ligt, daar ben ik het niet mee eens.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.