Promoveren zonder prof?

Alleen een professor heeft het recht om iemand te laten promoveren, maar daar komt verandering in. De Tweede Kamer stemde in met een nieuwe wet die zegt dat iedereen met een doctorstitel promovendi mag begeleiden.

De Kamer besloot tot verandering om aansluiting te vinden bij de internationale standaard. In andere landen kunnen ook UD’s en UHD’s promovendi opleiden. Nederland zou een meer aantrekkelijke werkgever worden door hierbij aan te sluiten.

Rolf van Wegberg, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland, liet ScienceGuide weten positief gestemd te zijn over de nieuwe wet: “In de praktijk wordt de dagelijkse begeleiding van promovendi vaak al door andere stafleden gedaan, het is goed dat er nu erkenning komt voor het werk van al die postdocs en universitair (hoofd)docenten.” Wel hoopt Wegberg dat er gewaakt wordt over de kwaliteit: “Dit moet dus geen vrijbrief zijn om meer promovendi aan te nemen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we de begeleiding van promovendi nu nog verder uit gaan besteden ten gevolge van financiële prikkels.”

Rondvraag leert dat er aan Tilburg University verschillend wordt gedacht over de nieuwe wet. Odile Heynders, hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschap (TSH), is vooral positief: “Ik vind het belangrijk dat jongere wetenschappers meer erkenning krijgen en meewerken aan het begeleiden van PhD’s. Nu al ervaar ik dat ‘dagelijkse begeleiders’ zoals wij dat intern in ons departement noemen, vaak meer energie en input stoppen in een project dan de hoogleraren. Bovendien is het begeleiden van en meedoen in een commissie heel veel werk – hoe meer (internationale) medewerkers aan dat proces kunnen meedoen, des te beter zal de kwaliteit zijn.”

De recente onthullingen omtrent de voormalige decaan van TSH maakt wel dat ze een kanttekening plaatst: “De perverse financiële prikkel van de behaalde promoties moet eraf, maar ook meer openheid door medewerking van ook niet-hoogleraren zal de kwaliteit van dissertaties en scherpte van de promotieprocedures bevorderen.”

Collega-hoogleraar Sylvester Eijffinger (Financiële Economie, TiSEM) vindt de wetswijziging daarentegen ‘ongewenst en onnodig’: “Ongewenst omdat door één of meer hoogleraren vooraf aan de promovendus toegang tot de verdediging te verlenen een kwaliteitsstempel aan het proefschrift wordt gegeven dat belangrijk is om een promotiecommissie van voldoende gewicht te vormen. Onnodig omdat niet-hoogleraren ook nu als copromotor kunnen worden aangewezen.”

Alleen de Eerste Kamer kan de nieuwe wet echter nog tegenhouden.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.