Mogen ontevreden Nederlanders ontevreden zijn?

Nederlanders hebben reden genoeg om tevreden te zijn, maar toch beheerst een negatieve toon de verkiezingen, schetst de Financial Times. Het zakendagblad vroeg zich af waar Nederlanders in vredesnaam over klagen en zette een aantal gegevens op rij.

Uit gegevens van OESO (samenwerkingsbeleid van 34 landen dat zich richt op economische samenwerking en ontwikkeling) blijkt dat er weinig landen zijn die rijkere, gezondere en gelukkigere inwoners hebben dan Nederland, schrijft de Financial Times.

Tevreden

Nederlanders scoren gemiddeld een 7,3 op tevredenheid. Dat is in vergelijking met landen die aangesloten zijn bij OESO erg hoog, aangezien inwoners van deze landen gemiddeld een 6.5 scoren. Die tevredenheid kan een logisch gevolg zijn van de comfortabele balans tussen werk en vrije tijd in Nederland. We spenderen namelijk meer tijd buiten het kantoor, recreatief en met familie dan ieder ander OESO-land.

Werkgelegenheid

Ook op het gebied van werkgelegenheid scoren we goed. Bijna 82 procent van onze beroepsbevolking (15-67) werkt. Ter vergelijking: in Duitsland en Frankrijk is dat 68 respectievelijk 67 procent. Ook de jongeren (<25) scoren goed: twee derde werkt, waar het gemiddelde in OESO-landen blijft steken op minder dan de helft.

‘Ons inkomen is gelijker verdeeld’

Het komt erop neer dat Nederlanders rijk zijn, zelfs als je het afzet tegen de Europese standaard. Het bruto binnenlands product (bbp) per persoon ligt op ongeveer 50.000 euro. Dat is 38 procent hoger dan Spanje en Italië en 21 procent meer dan het Verenigd Koninkrijk. Ook is ons inkomen gelijkwaardiger verdeeld dan in de meeste andere landen.

Tijdelijke contracten

Dan rijst de vraag: Wat is het probleem? Is alles zo mooi als hierboven omschreven staat? Dat dan weer niet. De kwaliteit van onze banen lijkt namelijk te dalen. Sinds de crisis in 2008 zijn er veel tijdelijke contracten en zelfstandige ondernemers bijgekomen. Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft zo’n tijdelijk contract, ongeveer het dubbele van de OESO-landen en vier procent hoger dan voor de crisis. Van de Nederlanders onder de 25 heeft zelfs meer dan de helft een tijdelijk contract.

‘Nederlanders vergelijken met het Nederland van tien jaar geleden’

Dat de crisis er heeft ingehakt is geen geheim. Ook de Nederlandse economie heeft klappen moeten incasseren. Het nationale inkomen kwam pas in 2015 terug op het niveau van voor de crisis. Ook levert de toegang tot krediet problemen op. Kleine en middelgrote bedrijven hebben veel moeite om een lening bij een bank te krijgen. Binnen Europa is dat alleen in Griekenland moeilijker.

Relatief

Zijn we dan een verwend volk geworden dat alleen maar ontevreden kan zijn? Volgens Cas Mudde, professor aan University of Georgia, is dat te gemakkelijk. Hij legt aan de Financial Times uit dat Nederlanders zich niet met Griekenland vergelijken, maar met het Nederland van tien jaar geleden. Of erger: met het Nederland hoe zij denken dat het tien jaar geleden was.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.