Prast en Verbon over positie 65-plussers in Nederland

Het CBS heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht over het vermogen en de koopkracht van gepensioneerden. Henriëtte Prast en Harrie Verbon, allebei hoogleraar Economie aan Tilburg University, plaatsen de cijfers in perspectief.

Het is een belangrijk thema tijdens deze verkiezingen: worden gepensioneerden benadeeld of niet? Nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat 65-plussers op koopkracht inleveren: werknemers kunnen immers salarissprongen en bonussen ontvangen, gepensioneerden niet meer.

Aan de andere kant is het gestandaardiseerd besteedbaar jaarinkomen voor gepensioneerden flink gestegen: in 2000 was dit gemiddeld nog 500 euro lager dan dat van 25- tot 45 jarigen, nu is het 100 euro meer. 65-plussers hebben daarnaast van alle leeftijdscohorten het meeste eigen vermogen. In 2015 was dit gemiddeld 86.500 euro, maar liefst vijf keer zoveel als de 17.300 euro waarover een gemiddeld Nederlands huishouden beschikt. Ter vergelijking: in 1995 was het vermogen van gepensioneerden nog lager dan dat van het gemiddelde Nederlandse gezin.

Kwetsbare groep

De getallen van het CBS komen voor Harrie Verbon niet als een verrassing: “Het beeld dat ouderen het gemiddeld genomen goed hebben, klopt helemaal.” Maar de hoogleraar stipt aan dat ouderen met de laagste inkomens hard geraakt worden. Hij spreekt over een groep van ongeveer 120 tot 130 duizend gepensioneerden die vaak alleen een AOW-uitkering of een laag aanvullend pensioen hebben. “Zij zijn hard achteruit gegaan ten opzichte van de werkende mensen. Met rijke bejaarden kun je wat minder medelijden hebben, met de armen zeker niet,” zegt Verbon.

“Het is daarom verstandig om te zorgen dat de AOW-leeftijd voor deze kwetsbare ouderen teruggebracht wordt naar 65,” vindt Verbon. Hij legt uit dat deze groep een laag inkomen gehad heeft en vaak laagopgeleid is. Hierdoor is hun levensverwachting aanzienlijk lager dan van ouderen die in betere omstandigheden geleefd hebben.

Nadelig voor 50 plus

Henriëtte Prast zegt dat de cijfers van het CBS nog eens benadrukken hoe goed de huidige gepensioneerden het hebben. Maar wat doen deze cijfers met de positie van 50 plus? Prast ziet het somber in voor de politieke partij: “Deze cijfers laten zien hoe goed ouderen het hebben ten opzichte van jongere generaties en hoeveel ze er op vermogen op vooruit zijn gegaan in de afgelopen decennia.” Ze voegt eraan toe dat tijd niet schaars is voor gepensioneerden, maar wel voor mensen die werken. “65-plussers hebben dus minder inkomen nodig om dezelfde levensstandaard te bereiken,” betoogt Prast.

Ook geeft Prast aan dat huidige gepensioneerden veel eerder met pensioen gingen dan de huidige werkende generatie. Dat is nog niet meegerekend in de CBS-cijfers.“Een jaar verschil in AOW is al rond de tienduizend euro waard. Dat zou je wel mee moeten rekenen.” Ook moet er volgens Prast rekening gehouden worden met alle kortingen die 65-plussers krijgen puur op basis van leeftijd.

Huidige 65-plussers hebben het dus goed.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.