Wat helpt mensen echt aan het werk?

Vanuit instanties als het UWV proberen arbeidsdeskundigen mensen aan het werk te krijgen. Maar hun manier van werken is zelden wetenschappelijk onderbouwd. Roland Blonk, deze maand benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid, wil die deskundigheid aanreiken.

Een grote groep mensen, jong en oud, staat op afstand van de arbeidsmarkt. Door ziekte, chronische aandoeningen of simpelweg omdat ze lange tijd geen werk hebben kunnen vinden. Dat is een probleem, vertelt Roland Blonk. Door werk hoor je ergens bij en die inclusiviteit is voor mens en maatschappij van groot belang.

Arbeidsdeskundigen zijn erin gespecialiseerd mensen meer aansluiting te laten vinden op de arbeidsmarkt. In Nederland hebben we zo’n 3.000 arbeidsdeskundigen. “Iets minder dan de helft daarvan werkt bij het UWV, de rest bij bedrijven en gemeenten.” Vanuit zijn leerstoel gaat Blonk zich richten op de arbeidsdeskundige en op de innovatie van inclusieve arbeid.

Roland Blonk

Roland Blonk

De arbeidsdeskundige beperkt zich volgens Blonk niet tot het perspectief van de werkzoekende/werknemer. Ook het perspectief van de werkgever speelt een belangrijke rol: “De arbeidsdeskundige werkt op het snijvlak tussen beide.” In zijn onderzoek volgt Blonk dezelfde tweeledige aanpak.

“Dat mensen moeite hebben werk te vinden, heeft twee aspecten. Je hebt de kenmerken van het individu én kenmerken van de arbeidsmarkt. Wil je het probleem aanpakken, dan moet je op beide aspecten innoveren.”

Het levert andere vragen op dan hoe de positie van werkzoekenden/werknemers te verbeteren. “Hoe kun je het op zo’n manier doen, dat het ook de bedrijfsvoering ten goede komt? Soms moet het werk op een andere manier worden ingericht. Niet alleen het werk zelf, maar ook de attitude van werkgevers.”

Bewezen methoden

Het doel van de leerstoel is om bewezen effectieve methoden te ontwikkelen. “Er is een aantal jaren een academisering aan de gang bij deze beroepsgroep. Deze leerstoel is de volgende stap. Voor veel methoden die arbeidsdeskundigen inzetten is meer wetenschappelijke onderbouwing nodig. En we moeten het verder uitbouwen met instrumenten en begeleidingsvormen.”

Blonk wil bijvoorbeeld instrumenten ontwikkelen die werkgevers steunen in sociaal ondernemen. Of reeds ontwikkelde methoden onderzoeken. De gemeente Rotterdam zoekt naar manieren om jongeren die wegens een beperking nauwelijks een kans hebben op de arbeidsmarkt, toch aan het werk te krijgen. “Een deel van de scholing laten ze nu door bedrijven doen. Ik wil onderzoeken wat het effect en rendement is van zo’n methode.”

“Veranderen werkgevers hun gedrag er wel door, zoals wordt beoogd?”

Promotieonderzoek moet een belangrijke plaats krijgen in de leerstoel. De komende jaren hoopt Blonk drie á vier promotietrajecten op te zetten: “Het ligt er ook aan hoeveel tijd en ruimte ik kan creëren.” Een promovendus van Blonk doet nu onderzoek naar de Re-integratie Inspanning Verplichting (RIV) tijdens tweejarige loondoorbetaling bij ziekte. Werkgever en werknemer moeten zich ervoor inspannen dat de werknemer weer aan het werk komt. “Meestal gaat dat goed, maar soms leidt het tot bezwaar- en beroepsprocedures. Hoe gaat die beoordeling dan, wat voor variatie zit daar in?” En veranderen werkgevers hun gedrag er wel door, zoals wordt beoogd?”

Meerdere departementen

Omdat het onderzoek meerdere vlakken en kanten van het verhaal raakt, werkt Blonk één dag per week bij Tranzo bij de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid en één dag bij Human Resource Studies. Bovendien zal er nauw worden samengewerkt met ReflecT.

Roland Blonk is benoemd op de leerstoel Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve Innovatie van Arbeid. Daarvoor is hij per deze maand (1 maart) verbonden aan de departementen Human Resource Studies en Tranzo. De leerstoel is ingesteld door De Stichting Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Blonk werkt sinds 1999 bij TNO in verschillende functies en was van 2005 t/m 2014 als bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.