Vrouwelijk aandeel TiU iets groter, maar er is werk aan de winkel

Vrouwelijk aandeel TiU iets groter, maar er is werk aan de winkel

Het was Internationale Vrouwendag 2017 en dat roept de vraag op hoe het gesteld is met de vrouwenemancipatie aan Tilburg University. Er is vooruitgang, maar de doelstelling voor 2017 is niet gehaald.

Rector Emile Aarts sprak gisteren de openingswoorden uit bij het Gender Unlimited Festival in de Faculty Club, gehouden op Internationale Vrouwendag. Hij meldde dat het Philip Eijlander diversiteitsprogramma, dat aan de Tilburgse universiteit twaalf topposities moest creëren voor vrouwen, de eerste vruchten heeft afgeworpen. Acht posities zijn ingevuld: vier hoogleraren, twee universitair hoofddocenten (UHD’s) en twee universitair docenten (UD’s) zijn aangenomen.

Het is een stap vooruit volgens Aarts. Tien jaar geleden was het percentage vrouwelijks hoogleraren immers 8,5 en tegenwoordig zitten we op 19 procent, mede door het Eijlander-programma. Daarmee doet de Tilburgse universiteit het, voor wie het welwillend bekijkt, toch nog bovengemiddeld: landelijk ligt het percentage vrouwen namelijk op 18 procent.

Doelstelling niet gehaald

Toch moet aangetekend dat de ambitie van de universiteit niet is behaald. Het was de bedoeling dat dit jaar, 2017, het aandeel vrouwelijke hoogleraren en decanen op 25 procent kwam te liggen en dat van de UHD’s op 40 procent. De cijfers over die laatste groep zijn nog niet volledig in kaart gebracht, maar volgens Ilja Hijink, diversity officer van het Diversiteit & Inclusie-programma aan TiU, kan al gesteld dat ook dit percentage voorlopig te ambitieus was gesteld. Waarschijnlijk blijkt het aandeel vrouwelijke UHD’s steken op 25 à 28 procent.

Een ‘Excuustruus’ is niet goed voor de universiteit

Volgens Hijink moeten we ons hier niet door laten ontmoedigen: “Andere universiteiten denken hun doelen pas in 2020 te bereiken en dat is wellicht ook haalbaar in Tilburg.” Dat de aanvankelijke doelstelling niet gehaald is, geeft echter wel aan hoe moeilijk het is om de bestaande verhoudingen te veranderen.

Oningevulde Eijlander-posities

Vier Eijlander-posities zijn bijvoorbeeld nog steeds niet ingevuld. Hijink geeft aan dat er voldoende interesse was in de functies, maar dat de universiteit niet morrelt aan de hoge eisen. Want nee, een ‘Excuustruus’ is niet goed voor de universiteit en niet goed voor het versterken van gelijkheid voor vrouwen. Het voornemen is om binnenkort opnieuw te gaan werven voor de open plekken. Bovendien duren de individuele procedures soms wat langer: zo wil de universiteit een theologe aanstellen. In Tilburg moet dat met een akkoord van het Vaticaan te Rome: “Dat is een lange procedure.”

Tilburg, 8 maart 2017Gender Unlimited Festival.Foto: Dolph Cantrijn

Foto: Dolph Cantrijn

Extra initiatieven

Er is meer nodig om de doelstelling te behalen, beaamt Hijink. Het College van Bestuur ontwikkelt met de gender policy daarom verschillende initiatieven. Er komen bijvoorbeeld trainingen die ervoor moeten zorgen dat overwegend mannelijke sollicitatiecommissies minder geneigd zullen zijn om hun eigen sekse te bevoordelen. Vrouwen kunnen hulp krijgen van mentoren, iets waar het nogal eens aan ontbreekt, omdat mannelijke wetenschappers schroom hebben een vrouw onder hun hoede te nemen.

Wat betreft het aantal vrouwen in Tilburg een aderlating

Ook kunnen vrouwen middelen ter beschikking krijgen om hun publicatieachterstand weg te werken die kan ontstaan door de periode van zwangerschapsverlof. Bij terugkomst krijgen zij dan extra tijd voor onderzoek en publicaties doordat een collega de onderwijstaken overneemt, of ze krijgen een steuntje in de rug met het aanstellen van een student assistent die extra ondersteuning biedt bij het onderzoek.

Schroom

Hijink bevestigt ook de observatie die eens werd geuit door voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm: “Als ik aan mannen vraag: wil je in de regering, dan vragen zij niet eens om welk ministerie het gaat. En als ik het aan vrouwen vraag, dan moeten zij er nog drie keer over nadenken en overleg voeren met weet-ik-wie-niet-allemaal.” Mannen zijn minder geneigd om zich af te vragen of ze wel de juiste persoon voor de baan zijn en gaan ervan uit dat ze het wel kunnen. “Vrouwen maken veel inhoudelijke en organisatorische afwegingen en zeggen alleen iets toe als ze er volledig achter staan.”

De ironie wil overigens dat Victimology-directeur en hoogleraar Rianne Letschert wel overtuigd was van haar kunnen en onze universiteit verliet om, 39 jaar jong, rector te worden aan de Maastrichtse universiteit. En rechtendecaan Corien Prins wordt per 1 april vervangen door een man. Wat betreft het aantal vrouwen in Tilburg een aderlating. De directeur bij rechten is dan wel weer een vrouw: Miranda Noordermeer.

Dat het Gender Unlimited Festival goed werd bezocht, ook door mannen, schept in elk geval wel hoop voor de toekomst. Zoals ook de vrouwen die er spraken lieten zien allerminst onder te doen voor mannelijke collega’s. Alumna Mariëtte Turkenburg, belastingadviseur bij Loyens en Loeff, werd geïnterviewd door de studenten van ‘Food for thought’ (zie foto) en zij drukte de aanwezigen op het hart dat carrière maken goed mogelijk is wanneer je maar goede afspraken maakt met je partner.

Ook kwamen de Philip Eijlander Diversity-laureaten aan bod: het zijn vrouwen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Zo brengt filosofe Jenny Slatman een grote Vici-beurs van NWO mee naar Tilburg en werd sociologe Juliette Schaafsma een prestigieuze beurs van de European Research Council toegekend. Met haar animerende key note-lezing over insluiting- en uitsluitingsprocessen in tijden van Donald Trump kreeg Schaafsma de handen op elkaar om na te denken over een nieuwe gezamenlijke ‘mythe’ om in te kunnen geloven.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.