Tussentijdse verkiezingen personeelsmedezeggenschap met oud reglement

Tussentijdse verkiezingen personeelsmedezeggenschap met oud reglement

Lege plekken in de personeelsmedezeggenschap OBP moeten dit jaar worden opgevuld met tussentijdse verkiezingen. Dienstraad en personeelscommissies zijn vorig jaar namelijk maar met tweederde aan mankracht van start gegaan. Ondertussen is het nieuwe reglement, waar ook een jaar geleden al hard aan werd gewerkt, nog niet af.

Vlak na reorganisatie BEST vorig jaar is de medezeggenschap voor het ondersteunend personeel op de schop gegaan. Omdat niet alle stof was neergedaald, werd een derde van de zetels niet ingevuld. Niemand van Marketing & Communicatie wilde de personeelscommissie in en bij Academic Services was dat er zelfs maar één. In de overkoepelende dienstraad bleven vier van de dertien plekken leeg. In de tussentijd is in de personeelscommissie LIS ook een plek vrijgekomen.

Eigenlijk zijn er voor de personeelsmedezeggenschap voor OBP pas weer verkiezingen in 2018, maar om de lege plekken om te vullen is een tussentijdse verkiezing uitgeschreven. Wie wil, stelt zich kandidaat door op 20, 21 of 22 maart een kandidatenformulier in te leveren bij het Stembureau ( C163).Lees hieronder het artikel dat we kort na de verkiezingen van 2016 schreven over de medezeggenschap sindsdien. Dit artikel is dus eerder gepubliceerd, sommige medewerkers zijn niet meer werkzaam in de genoemde functies.Medezeggenschap: ‘Niets doen is zonde’

Heb je als niet-wetenschappelijk medewerker van deze universiteit eigenlijk nog wel iets in te brengen? Daar is sinds jaar en dag de medezeggenschap voor. Maar door reorganisatie BEST is ook dit orgaan op de schop gegaan. Het gevolg: slechts 2 op de 3 MR-plaatsen zijn nu ingevuld.

Vanaf volgend collegejaar moet de medezeggenschap de nieuwe organisatie weerspiegelen. Daartoe is één overkoepelende Dienstraad opgericht die op het hoogste niveau opereert en vijf personeelscommissies voor de basislaag medezeggenschap. Iedere commissie stuurt een afgevaardigde naar de raad. Van deze nieuwe medezeggenschappers hebben we nog niets gehoord. Toch kregen ook zij 14 april 2016 (toen alle aandacht uitging naar winnende studenten- en medewerkersfracties voor de universiteitsraad) een plek toegewezen.

Lege plekken

De opkomst was goed, maar het aantal kandidaten bleef achter bij het aantal plekken. Van de 31 zetels blijven er 10 leeg. Waar te weinig kandidaten waren, of precies genoeg, zijn geen verkiezingen gehouden. Deze kandidaten zijn conform het kiesreglement automatisch verkozen. Univers benaderde ze allemaal en sprak uiteindelijk met elf ervan. Uit iedere groep minstens één.

Bij Academic Services (AS) was er één kandidaat. Dat is Yvette Dortu. Zij zat als admissions officer in de faculteitsraad bij Humanities en gaat nu werken als onderwijscoördinator bij rechten. Ze vindt medezeggenschap belangrijk en is graag op de hoogte van de grote lijnen. Omdat haar nieuwe baan druk zal zijn, koos ze niet voor de Dienstraad maar een commissie. Dat zou een kleinere tijdsinvestering zijn, schatte ze. “Nu ik als enige in de personeelscommissie zit, heeft deze weinig zin.” Omdat commissies een kandidaat naar de Dienstraad sturen, komt ze daar alsnog terecht. AS-directeur Hilde Baert laat weten dat de betrokkenheid van haar mensen en de opkomst bij onlangs gehouden medewerkersbijeenkomsten wel hoog is. Ze gaat in juni in gesprek met de eenkoppige commissie. “We denken aan adviseurs uit verschillende delen van de organisatie. Dan is er toch een compleet team.” Baert merkt op dat bij problemen in de besluitvorming altijd de Dienstraad geraadpleegd kan worden.Kansloos was de personeelscommissie van Marketing & Communicatie (MC). Omdat er geen kandidaten waren, vertegenwoordigt de Dienstraad deze divisie. Tijdens het eerste overleg wordt besloten of dat zo blijft, of dat een adviserend orgaan wordt ingesteld bij MC. Dat laatste heeft de voorkeur van MC-directeur Hedvig Niehoff. Een alternatief zijn ‘groene bijeenkomsten’ die de divisie vooralsnog heeft ingesteld. “Dat zijn maandelijkse bijpraatsessies op diverse onderwerpen waaronder bijvoorbeeld BEST.” Een verklaring voor het uitblijven van kandidaten heeft Niehoff niet.

Wel animo

Library and IT Services (LIS) had precies genoeg kandidaten: vijf. Ook zij werden daarom direct verkozen. De commissie heeft – net als de andere commissies – een eerste bespreking gehouden. Aan energie, motivatie en voorlopige ideeën geen gebrek. Wel worstelen ze met de nieuwe structuur. Functioneel ICT-beheerder Rian van Veggel: “We hebben een voorzitter en een afgevaardigde gekozen. Maar we weten niet of onze keuzes ook formeel geldig zijn, want de reglementen zijn er nog niet.” Bang niet mee te tellen, zijn ze niet. Collega Peter van Trier (systeembeheerder netwerken en telefonie): “Als er verminderd vertrouwen is, moet je het tegendeel bewijzen.” Dat het wel kan. Van Veggel knikt: “Je moet de handdoek niet in de ring gooien.”

Een opvallende nieuwe commissie bundelt drie divisies. Human Resources, Finance and Control en Executive Support zijn kortweg HR/FC/ES. Univers spreekt vier van de vijf leden. HR-beleidsmedewerker Erik van Beers wil kritisch kijken naar de uitwerking van BEST. Dat er kritiek is, verbaast hem niet. Dat is onvermijdelijk bij een reorganisatie waar soms impopulaire besluiten worden genomen. Zelf twijfelt hij niet aan de slagkracht van de medezeggenschap. Dat mensen moeite hebben met de nieuwe structuur, begrijpt hij wel. “Je bent fysiek werkzaam in een faculteit. Gevoelsmatig zijn de mensen daar misschien je collega’s, de leidinggevende je directeur. Maar ondertussen val je formeel niet onder de faculteit maar onder een divisie.”

“Je moet de handdoek niet in de ring gooien”

Secretaris medezeggenschap van de universiteitsraad Jody van Beeten verwacht in haar commissie in goede samenwerking tal van vraagstukken te bekijken en oplossen. Ze vindt het jammer dat er wordt getwijfeld aan het nut. “Ik heb er vertrouwen in dat de medezeggenschap gehoord wordt en de input wordt meegenomen.”

Controller Patricia van der Kammen kiest voor de medezeggenschap omdat ze het belangrijk en leuk vindt. Dat er bij sommige onderdelen onvoldoende kandidaten waren, wijt ze deels aan knelpunten bij de werving. “Voorheen was het een natuurlijk proces van rondvragen in je dienst. Nu vragen mensen zich nog af: wie zijn eigenlijk mijn collega’s?” Ze heeft haar aanstellingsbrief nog niet gehad. “Het verdient allemaal geen schoonheidsprijs, maar ik heb er begrip voor. Het komt wel goed.” Als gesprekspartner verwacht ze serieus genomen te worden. “Wat niet betekent dat er altijd iets met je input wordt gedaan. Dat ligt denk ik ook aan het niveau waarop je praat. Binnen de personeelscommissie zal dat anders zijn dan wanneer je het vergelijkt met de universiteitsraad.”

Financial Control-administrateur Joep Coppelmans meent nog niet zoveel te kunnen zeggen. “We zitten hier nog met interne verhuizingen en over de medezeggenschap weet ik alleen dat ik gekozen ben, meer niet.” Wel beaamt Coppelmans dat commissies niet serieus genomen worden. “Maar niks doen is helemaal zonde.”

“Je weet net iets eerder dan andere collega’s wat zich afspeelt”

Dan is er nog Facility Services (FS). Manager Evenementen Sports Center Inge Schepers is daar verkozen. Ze zat in de dienstraad Student Services, tot deze werd opgedoekt. Hoge verwachtingen heeft ze niet. “Mijn ervaring is dat we weinig invloed kunnen uitoefenen. Je kunt wel bezwaar aantekenen, maar in BEST hebben we gezien dat daar nauwelijks naar wordt geluisterd.” Waarom dan toch de medezeggenschap in? Ze kent haar nieuwe directeur inmiddels goed en verwacht dat hij wel luistert. Daarnaast is het vanuit haar functie handig contact te hebben met afdelingen. “Ook weet je net iets eerder dan andere collega’s wat zich afspeelt.” De matige belangstelling verklaart ze vanuit onduidelijkheid, drukte met nieuwe banen en het uitblijven van actie. Bij AS, weet ze, was niet duidelijk wie de wervende rol had. “Dat bleek uiteindelijk de directeur te zijn, maar die was toen nog niet bekend.”

Praten met de top

Op het niveau van de eigen divisie zijn de verwachtingen overwegend positief. Kunnen de commissies de sprong ook maken naar de hogere echelons van de universitaire bestuurslaag? Dat zal moeten blijken in de Dienstraad University Services (US). Daar wordt op het hoogste niveau gepraat. Maar ook de Dienstraad is incompleet: naast vijf afgevaardigden uit commissies zouden er acht direct verkozen kandidaten moeten zitten. Dat zijn er slechts vijf. US’er Lenie Leenheer-Laurijssen wil er niet teveel conclusies aan verbinden. “Je moet altijd positief blijven. We zullen in deze nieuwe stijl onze weg moeten vinden.”

Collega-US’er Maarten van den Dungen is bekend met de kritiek: “Tijdens het BEST-proces is vrij snel gezegd: wij informeren jullie, maar omdat het over meerdere diensten gaat hebben jullie geen instemmingsrecht.” Zijn drijfveren blijven onverminderd overeind: “We willen actief participeren en meedenken bij het vormgeven van de nieuwe diensten. Niet alleen als toehoorder of achterbankpassagier. Zodat iedereen – studenten en docenten – uiteindelijk op de top van zijn kunnen kan presteren.” De matige belangstelling wijt hij niet aan wantrouwen of teleurstelling. “Er zijn vooral veel mensen die het er niet bij kunnen doen.”

“Zo maak je het de directeur wel erg makkelijk”

De commissies gaan in gesprek met hun directeur. De Dienstraad doet dat met een afgevaardigde van het CvB. Dat is TiU-secretaris Gabe van der Zee. “Verrekte jammer,” zegt hij over de tegenvallende kandidaatstelling. “De medezeggenschap is de plaats waar je als medewerker veel inspraak hebt.” Om de inspraak ook komend jaar zo goed mogelijk te krijgen, wordt naar tijdelijke oplossingen gezocht. Formeel kunnen plaatsen pas worden opgevuld bij de volgende verkiezingen, laat juridische zaken weten. Tussentijds wil de universiteit klankborden of adviesgroepen oprichten, zegt Van der Zee. Eventueel volgt volgend jaar een tussentijdse verkiezing. Voor de zomer wil hij dat allemaal rond hebben. Kritiek op de invloed van dienstraden zegt hem niets. “We hebben tijdens BEST ons uiterste best gedaan iedereen erbij te betrekken. We hebben heel serieus geluisterd en punten opgepakt. Maar dit soort processen zijn moeilijk.” Verklaart dat ook de trage start? “Traag? We zijn net begonnen. Er wordt hard gewerkt aan het conceptreglement. Het proces loopt. Niet op rolletjes, maar dat zou voor een nieuwe start ook wel erg bijzonder zijn.”

Universiteitsraadsfracties reageren

TiU-International maakt zich geen zorgen. ABVAKABO herkent de kritiek niet, zegt voorman Marinus Verhagen. “De dienstraden zijn gehoord en hadden overigens geen alternatieven voor BEST.” De matige belangstelling vindt hij jammer, dramatisch zelfs bij AS. “Kennelijk is het voor die mensen niet duidelijk dat het zin kan hebben als personeel je mening naar voren te brengen. Zo maak je het voor de directeur wel erg makkelijk.” Om de nieuwe medezeggenschapsstructuur te bespoedigen, wil Verhagen het overleg tussen de verschillende lagen in het najaar structureler opzetten. Niet als lid van de universiteitsraad, maar als nieuwe voorzitter van het lokaal overleg.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.